Utstyrskontroll

Det er ikke lett å holde oversikt over utstyr og verktøy som kjøpes inn og brukes daglig i bedriften. Spesielt ikke dersom det lånes ut til både ansatte, kunder og leverandører samt tas i bruk på ulike lokasjoner. Garantier gjelder under ulike vilkår og service-intervaller må opprettholdes. Uten et godt system, vil man raskt oppleve stort svinn, mindre effektivitet og økt risiko for feil og skader.

Vår løsning for utstyrskontroll hjelper deg med å ha kontroll på utstyr/gjenstander/eiendeler til enhver tid, og gjør deg i stand til å følge hver enkelt del av utstyret gjennom hele livsløpet. Verktøysporing blir enkelt med utstyrskontroll, og løsningen dekker dine behov innen varsling ved vedlikehold, avvikshåndtering, utlån og sporing.

UTSTYRSKONTROLL

Hva er LexAssetControl?

LexAssetControl er et skybasert system for Utstyrskontroll (Asset Management/Asset Control) for bedrifter som ønsker kontroll og oversikt over alt utstyr gjennom hele livsløpet. Løsningen sørger også for full kontroll på garantier og avtaledokumenter knyttet til utstyret. Med lokasjonsfiltrering kan du enkelt finne ut hvor utstyret er til en enhver tid.

Se video om Utstyrskontroll fra Lexit

Hurtig inn- og utsjekk

Det meste av utstyr i en bedrift har som regel fast plass. Prosjektoren på møterommet, verktøyet på lageret og bilene på parkeringsplassen. I løpet av livsløpet vil utstyret flytte på seg og skifte bruker – og ikke nødvendigvis legges tilbake på samme sted som det ble funnet. Med Utstyrskontroll fra Lexit kan du raskt og enkelt endre lokasjoner for å følge hvem som bruker utstyret. Du kan også knytte strekkoder eller RFID tags til utstyret/gjenstandene/eiendelene for en raskere håndtering dersom det skal sjekkes inn/ut flere gjenstander samtidig – som ved verktøy utlån eller klær.

Knytt utstyret mot produsenter, kunder eller leverandører

Du kan enkelt knytte gjenstander/eiendeler mot produsenten av produktet. Det vil si at du alltid kan se hvor du har kjøpt produktet, når dette ble kjøpt inn og til hvilken pris. Du kan også lagre garantipapirer, avtaler eller annen dokumentasjon direkte til leverandør og produsent.

Filtrering og rapportering

Du kan enkelt filtrere på hvilken modell, produsent, leverandør m.m. for å finne frem til en spesifikk asset. Du kan også søke opp med strekkoder, RFID eller ved hjelp av søkefunksjonen i systemet. Eksporter data fra LexAssetControl til Excel for å lage rapporter.

Dokumentasjon, avtaler og varslinger

Følg raskt opp avtaler og garantier gjennom varslinger. Du setter opp dette selv på nettsiden ut ifra dine egne parametere.

Du kan også sende ut egendefinerte varslinger. Dersom et utstyr har vært lånt ut lengre enn avtalt, kan det genereres en varsling på SMS eller e-post til brukeren om at utstyret skal leveres tilbake.

Vedlikehold

Sett opp en vedlikeholdsplan basert på varslinger og avtaler. Du velger selv hvor ofte en gjenstand/eiendel skal vedlikeholdes og kan variere dette fra gjenstand til gjenstand. Du setter enkelt opp et varslingssystem slik at administrator og bruker vet når dette er planlagt. Eksempler her er en bil som må på EU-kontroll eller et verktøy til kalibrering.

WEB og APP

LexAssetControl kan brukes via en nettside eller en app. Applikasjonen kan brukes på en håndterminal med strekkode- eller RFID-leser for enkel og rask håndtering av eiendeler – enten om du er på farten eller på en fast lokasjon.

SELVBETJENING

Utlån av utstyr

Deling av utstyr og verktøy blir stadig mer vanlig. Hvorfor kjøpe eget utstyr når du kan låne?

Med Utstyrskontroll fra Lexit (LexAssetControl) får du full oversikt over gjenstander/eiendeler som lånes ut til kunder og ansatte. Utstyret registreres med en strekkode av en ansatt, eller automatisk ved hjelp av selvbetjeningsskap eller RFID-teknologi. Løsningen kan integreres med eget forretningssystem slik at det enkelt kan genereres inventarliste og utlånsordre.

Personlig utstyr

For å ivareta holdbarheten på utstyret samt smittevern, har det blitt mer vanlig å ha personlig arbeidsverktøy på arbeidsplassen. Det kan være arbeidstøy, verktøy, håndterminaler, headset, øreklokker eller hjelmer.

Med vårt locker system, kan du dedikere utstyr til én spesifikk ansatt, og kun låse opp det aktuelle skapet tilknyttet ansattkortet som leses av ved ut- og innlevering. På den måten oppnår du kontroll over utstyret, samtidig som du sikrer utstyret for skade, tyveri og smitte ved at det står trygt plassert i et låst skap. Skapene utstyres med strøm, så dersom utstyret behøver lading har man mulighet til å lade mens det står innelåst i skapet.

Effektiv innlevering

Når arbeidsdagen er over og det lånte utstyret skal leveres tilbake, oppstår det raskt kø-situasjoner ved innleveringspunktene. Dette kan føre til irriterte ansatte, svinn og overtid for de som blir stående ved disse punktene.

Med vår utstyrskontroll-løsning kan RFID-teknologi brukes for å automatisk registrere alt utstyret som leveres inn. RFID er sporingsbrikken for verktøyet. Den ansatte går gjennom en ubemannet innleveringsluke/port, utstyret gjenkjennes ved hjelp av RFID-brikker og meldes som returnert i systemet. Enkelt og greit.

SKJEMAER

Krav om dokumentasjon, rapportering og tilbakemeldinger er viktig, uansett bransje. I mange bedrifter gjøres dette for hånd med penn og papir. Med funksjonen Skjemaer fra Lexit kan du enkelt lage dine egne rapporteringsskjemaer og sjekklister som gjør digital rapportering til en lek. Skjemaene du bygger kan du med enkle tastetrykk koble til eiendeler, kunder, lokasjoner og leverandører, og deretter sende ut til de som skal rapportere via app, mail eller sms.

Alle innrapporterte data lagres trygt i skyen.

Vedlikeholdsrutiner

Har du faste rutiner for vedlikehold, renhold og oppfølging men mangler et system for å håndtere dataflyten og lagring av data?

Med Utstyrskontroll kan du opprette oppfølgingsrutiner tilknyttet eiendeler/gjenstander, lokasjoner, kunder og/eller leverandører. Du vil få varsling og oppfølgingsoppgaver tilsendt, og du rapporterer utførte oppdrag med din mobiltelefon eller pc. Bytt ut papirmølla og permene med en enkel og skybasert løsning.

Sjekklister

Når det utføres rutinemessige oppgaver, følger man gjerne et sett med regler og kriterier som er satt på forhånd. I Utstyrskontroll kan det opprettes både enkle og avanserte sjekklister som de ansatte kan bruke for å utføre rutinemessig kontroll og service. Alle utfylte skjemaer knyttes til gjenstanden, lokasjonen eller personen og lagres i skyen.

Avvikshåndtering

Avvik oppstår uansett bransje. Kolli blir skadet i transport, varer faller ned fra lagerhylla, fukt- og støtskader på it-utstyr, kollisjonsskader på truck – listen er lang over mulige avvik som kan oppstå.

Med skjemaløsningen i vår utstyrskontroll kan du lage egne skjemaer for avviksrapportering, og knytte dem til en gruppe eiendeler, lokasjoner, kunder, ansatte og leverandører. Lag skjema inneholdende de feltene du ønsker, inkludert mulighet for opplasting av bilde og vedlegg.

Service og support

Lexit har en veldrevet og effektiv service- og supportavdeling som yter telefonsupport, gjør service på produkter inne på eget serviceverksted eller bistår kunder på deres lokasjon. Dersom din bedrift har virksomhetskritisk utstyr i drift har vi også mulighet for å utføre preventivt vedlikehold. Vår service- og supportavdeling består av en serviceinnstilt koordinator og flere dyktige sertifiserte serviceteknikere.

Eie, leie & as-a-service

Vi vil hjelpe våre kunder med å oppnå en mer effektiv drift. Våre løsninger kan kreve investeringer i industriell hardware, merkeutstyr eller annet. Hvis ønskelig, kan vi bidra med finansieringsløsninger både i form av kun leie/leasing, leie kombinert med en SLA/serviceavtale, og også integrerte as-a-service avtaler som kan inkludere software-komponentene i løsningene. Ta kontakt, så hjelper vi deg med vurderingen av den beste løsningen for dine behov.

ANDRE KUNDEREFERANSER