Share on facebook
Share on linkedin

Utstyrskontroll

Det er ikke alltid like lett å holde kontroll på utstyret som kjøpes inn og brukes daglig i bedriften. Spesielt ikke når det lånes ut til ansatte, kunder og settes ut på ulike lokasjoner. Uten et godt system, vil man raskt oppleve lite eller ingen kontroll, svinn og høyt tidsforbruk. Våre løsninger bruker ny teknologi som hjelper deg med å holde kontroll på utstyret til enhver tid, og muligheten til å følge hele livsløpet til hver enkelt eiendel med varsling for vedlikehold, avvikshåndtering, utlån og sporing.

UTSTYRSKONTROLL

Hva er LexAssetControl?

LexAssetControl er et nettbasert utstyrskontrollsystem (Asset management) for bedrifter som ønsker å ha kontroll på hvor alt utstyr befinner seg gjennom hele livsløpet. Løsningen sørger også for at du har full kontroll på garantier og avtaledokumenter knyttet til din Asset. Med lokasjonsfiltrering kan du enkelt finne ut hvor utstyret er til en enhver tid.

Hurtig inn- og utsjekk

Det meste av utstyret i bedriften har en fast plass i dag. Prosjektor på møterom, verktøy på lageret eller bilen på parkeringsplassen. Dette utstyret skal i løpet av livsløpet flytte på seg, og med AssetControl kan du raskt og enkelt endre lokasjoner og hvem som bruker eiendelene. Du kan også knytte strekkoder eller RFID tags til eiendelene dine for en raskere håndtering dersom du sjekker inn/ut flere eiendeler på en gang – som ved verktøy utlån eller klær.

Knytte eiendeler mot produsenter, kunder eller leverandører

Du kan enkelt knytte dine eiendeler mot produsenten av produktet. Det vil si at du alltid kan se hvor du har kjøpt produktet, når dette ble kjøpt inn og til hvilken pris. Du kan også lagre garantipapirer, avtaler eller annen dokumentasjon direkte til leverandør og produsent.

Filtrering og rapportering

Du kan enkelt filtrere på hvilken modell, produsent, leverandør m.m. for å finne frem til en spesifikk asset. Du kan også søke opp med strekkoder, RFID eller ved hjelp av søkefunksjonen i systemet. Eksporter data fra LexAssetControl til Excel for å lage rapporter.

Dokumentasjon, avtaler og varslinger

Følg raskt opp når avtaler og garantier går ut og bli varslet om dette ut ifra dine egne parametere som du selv setter opp på nettsiden.

Du kan også sende ut varslinger på de fleste andre parametre. Har for eksempel en laptop vært lånt ut i lengre tid enn avtalt, kan det genereres en varsling på SMS eller e-post til brukeren om at asset skal leveres tilbake.

Vedlikehold

Sett opp en vedlikeholdsstruktur basert på varslinger og avtaler. Du velger selv hvor ofte en eiendel skal vedlikeholdes og dette varierer fra eiendel til eiendel. Du setter enkelt opp et varslingssystem så både admin og bruker vet når dette skal skje. Eksempler her er en bil som skal til EU-kontroll eller et verktøy til kalibrering.

WEB og APP

LexAssetControl kan brukes via en webside eller en app. Applikasjonen kan brukes på en håndterminal med strekkode/RFID leser for enkel og rask håndtering av eiendeler enten om du er på farten eller på en fast lokasjon.

SELVBETJENING

Utlån av utstyr

Deling er noe som blir mer og mer vanlig. Hvorfor kjøpe eget når du kan låne?

Med LexAssetControl kan du ha full oversikt over eiendeler som lånes ut til kunder og ansatte. Utstyres registreres ut med strekkode av en ansatt, eller automatisk ved hjelp av selvbetjeningsskap eller RFID teknologi. Løsningen kan integreres med ditt forretningssystem så du kan få generert inventarliste og utlåns ordre sømløst mellom systemene.

Personlig utstyr

For å ivareta holdbarheten på utstyret samt smittevern, har det blitt mer vanlig å ha personlig arbeidsverktøy på arbeidsplassen. Det kan være arbeidstøy, verktøy, håndterminaler, headset, øreklokker eller hjelmer.

Med vårt locker system, kan du dedikere utstyr til én spesifikk ansatt, og kun låse opp det aktuelle skapet tilknyttet ansattkortet som leses av ved ut- og innlevering. På den måten oppnår du kontroll over utstyret, samtidig som du sikrer utstyret for skade, tyveri og smitte ved at det står trygt plassert i et låst skap. Skapene utstyres med strøm, så dersom utstyret behøver lading har man mulighet til å lade mens det står innelåst i skapet.

Effektiv innlevering

Når arbeidsdagen går mot slutten og låneutstyret skal leveres tilbake, er det fort gjort at det oppstår køsituasjoner ved innleveringspunktene. Dette kan føre til irriterte ansatte, svinn og overtid for de som står ved disse punktene.

Med våre løsninger for innlevering, bruker vi RFID teknologi til å lese av alt utstyret som leveres inn gjennom en ubemannet innleveringsluke. Utstyret blir automatisk gjenkjent og meldt som returnert i systemet. Den ansatte i skranken kan gå hjem til riktig tid og arbeiderne kommer blide og fornøyde hjem etter nok en effektiv arbeidsdag.

FORMS

Krav om dokumentasjon, rapportering og tilbakemeldinger er til stede uavhengig av hvilken bransje man jobber i. I mange tilfeller gjøres dette for hånd med penn og papir. Med Forms fra Lexit kan du enkelt lage dine egne rapporteringsskjemaer og sjekklister som gjør digital rapportering til en lek. Skjemaene du bygger kan du med enkle tastetrykk koble til eiendeler, kunder, lokasjoner og leverandører, og deretter sende ut til de som skal rapportere via app, mail eller sms.

Alle innrapporterte data lagres i skyen.

Vedlikeholdsrutiner

Har du faste rutiner for vedlikehold, renhold og oppfølging men mangler et system for å håndtere dataflyten og lagring av data?

Med vår løsning for utstyrskontrol, kan du opprette oppfølgingsrutiner tilknyttet eiendeler, lokasjoner, kunder og/eller leverandører. Du vil få varsling og oppfølgingsoppgaver tilsendt og du rapporterer utført oppdrag med din mobiltelefon eller pc. Bytt bort papirmølla og permene med en enkel og skybasert løsning.

Sjekklister

Når du utfører rutinemessige oppgaver, følger du gjerne et sett med regler og kriterier som er satt på forhånd. I vår løsning for utstyrskontroll kan du opprette både enkle og avanserte sjekklister som dine ansatte kan bruke for å utføre rutinemessig kontroll og service. Alle utfylte skjemaer tilknyttes gjenstanden, lokasjonen eller personen og lagres i skyen.

Avvikshåndtering

Avvik oppstår uansett bransje. Kolli blir skadet i transport, varer faller ned fra lagerhylla, fukt- og støtskader på it-utstyr, kollisjonsskader på truck, osv.

Med skjemaløsningen i vår utstyrskontroll kan du lage dine egne avviksrapporteringsskjemaer der du kan knytte skjemaet til en gruppe med eiendeler, lokasjoner, kunder, ansatte og leverandører. Lag skjema med de feltene du ønsker, inkludert mulighet for opplasting av bilde og vedlegg.

Service og support

Lexit har en veldrevet og effektiv service- og supportavdeling som yter telefonsupport, gjør service på produkter inne på eget serviceverksted eller bistår kunder på deres lokasjon. Dersom din bedrift har virksomhetskritisk utstyr i drift har vi også mulighet for å utføre preventivt vedlikehold. Vår service- og supportavdeling består av en serviceinnstilt koordinator og flere dyktige sertifiserte serviceteknikere.

Eie, leie & as-a-service

Vi vil hjelpe våre kunder med å oppnå en mer effektiv drift. Våre løsninger kan kreve investeringer i industriell hardware, merkeutstyr eller annet. Hvis ønskelig, kan vi bidra med finansieringsløsninger både i form av kun leie/leasing, leie kombinert med en SLA/serviceavtale, og også integrerte as-a-service avtaler som kan inkludere software-komponentene i løsningene. Ta kontakt, så hjelper vi deg med vurderingen av den beste løsningen for dine behov.

ANDRE KUNDEREFERANSER

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.