LexTalk

LexTalk er en multiplattform-løsning med både online og offline funksjonalitet.

Se egen nettside med mer detaljert informasjon.

Løsningen kan enkelt kobles til serverprogrammet FactoryTalk for nedlastning av grunndata og rapportering tilbake til ditt ERP- eller forretningssystem.

LexTalk egner seg spesielt godt til varetelling hos retailere, grossister og butikker. Med en bluetooth-skanner koblet på en smarttelefon, skjer varetellingene raskt, rimelig og effektivt. I tillegg til varetelling er det moduler for salgsordre, kundeordre, butikkordre, datafangst og bestilling.

LexTalk er skreddersydd for salg, varetelling, ordreregistrering og bestilling. Løsningen er lett å implementere, uten store investeringer i eksisterende it-infrastruktur og kan integreres med de fleste økonomisystemer via Lexit API eller andre API’er.

Via FactoryTalk Web Central, kan man enkelt administrere brukere, funksjonalitet, grunndata og ordredata.

LexTalk kan kjøres på Android, iOS og Windows.

  • Salgsordre
  • Kundeordre
  • Butikkordre
  • Varetelling
  • Datafangst
  • Bestilling

 

Personvern i våre mobilapplikasjoner