LexOrder Delford-edition

Med LexOrder Delford Edition kombineres oppdatering av produktinformasjon og utveiing av varer direkte på produksjonslinjen. Programmet benytter produktinformasjon fra ERP/økonomisystem og kan brukes til standard produktmerking med produktets standardpris, eller knyttet opp mot kundeavhengige prismatriser.

LexOrder Delford Edition kan leveres på industripc laget for bruk i produksjonslokaler og støtter Delford/Marel-maskiner slik at oppdatering av produktinformasjon kan gjøres enkelt og med kvalitetsikrede data. 

LexOrder Delford Edition er en del av Lexit One sentralt merkesystem og kan benyttes uten store omlegginger av eksisterende systemer.