LexFactory

Lexfactory er Lexit Groups egenutviklede printerprogramvare for merking av produkter. Lexfactory kan brukes av produksjonsbedrifter, men også i logistikk- og transportsammenheng.

Lexfactory gir deg tilgang til hele ditt produktregister direkte på etikettprinteren eller i en sentral løsning og sikrer korrekt merking i henhold til gjeldende merkeforskrifter, f.eks. GS1-128 m.fl.
Dette gjør LexFactory til ett naturlig valg både for små bedrifter med behov for merking i produksjon eller større organisasjoner som ønsker seg sentral merkeløsning.

Lexfactory støtter Matilsynets nye matinformasjonsforskrift som innføres med virkning fra 13. desember 2014. Da oppheves forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften) og forskrift 21. desember 1993 nr. 1386 om deklarasjon av næringsinnhold (næringsdeklarasjonsforskriften).