Voiceløsninger

Voiceløsninger gjør en lagerarbeider i stand til å utføre arbeidet sitt raskere og mer nøyaktig enn med papirbaserte rutiner eller håndterminaler samtidig som ledelsen har tilgang til informasjon i sanntid. 

Med robuste terminaler og gjennomprøvd teknologi fra Lexit Group og Vocollect kan din bedrift bli en del av de over 1 000 000 brukere som daglig bruker Voice som ett effektivt verktøy for å kvalitetssikre plukk og andre prosesser på lageret.

Voice gir redusert opplæringstid, økt sikkerhet og høyere tilfredshet hos brukerne og er integrerbart med eksisterende utstyr og løsninger.

Voice fra Lexit Group og Vocollect er skalerbart fra en til flere hundre brukere, også på forskjellige lokasjoner og lagersteder.

I ett voiceprosjekt er riktige og gjennomtenkte prosesser like viktig som teknologi og løsninger. Ta kontakt med oss i dag for en gjennomgang av ditt lager og la oss sammen se hvordan vi kan effektivisere din bedrifts logistikkhverdag.