RFID

Lexit Group har i mange år hatt RFID som et av sine viktigste satsningsområder og har gjennom tiden lagt ned betydelige ressurser på forskning og utvikling av RFID-løsninger. Resultatet er en rekke løsninger for logistikk og sporbarhet med RFID som teknologi. 

RFID kan benyttes for å synliggjøring og deling av sporbarhetsinformasjon. Dette er meget hensiktsmessig i bedrifter hvor det stilles store krav til sporbarhet i sanntid, som for eksempel i næringsmiddel-industrien. Ved å benytte RFID i produksjonsprosessen vil man enkelt kunne hente og skrive data til og fra produksjonen. På denne måten kan man få mer detaljert informasjon om hvilke prosesser produktene har vært i gjennom. RFID i produksjonen kan også være ett nyttig verktøy for banestyring og kvalitetskontroll av både produksjon og leveranser.

Lexit Group har også levert RFID-løsninger for sporbarhet og palleregnskap i logistikk-kjeden gjennom vår samarbeidspartner Norsk Lastbærer Pool (NLP). NLP leverer gjenbrukbare lastebærere med innebygget RFID og systemer for føring av lastbærere mellom to eller flere parter. Løsningene består av RFID-portaler ved laste-/losserampene og bakenforliggende systemer hos både NLP og deres kunder. I tillegg har vi levert ytterligere maskinvare, mellomprogramvare, integrasjon og konsulent- og installasjonstjenester.

Sammen med de største aktørene innen logistikk i Norge har Lexit Group gjennomført flere prosjekter, og kan dermed hjelpe din bedrift med erfaring og kompetanse i hvordan en RFID-løsning bør utformes, installeres og konfigureres for maksimalt utbytte av både teknologi og investering. 

Som med all teknologi er RFID-markedet i konstant forandring og utvikling. Du vil finne de nyeste produktene og løsninger under relaterte saker på høyresiden eller under artikler i topp-menyen. 

Se artikkelen RFID-løsning for pallehåndtering