LexWarehouse

LexWarehouse er en programvare for å registrere lagertransaksjoner. Programvaren kan benyttes sammen med både håndholdte- og truckmonterte terminaler. LexWarehouse er utviklet med verktøyet C# fra Microsoft, og programvaren er kompatibel med alle aktuell Windowsplattformer. 

LexWarehouse er utviklet i samarbeid med ledende aktører fra forskjellige næringer og har dermed funksjonalitet som dekker de fleste behov for databehandling på lageret. LexWarehouse har følgende funksjonalitet:

-Varemottak 
-Ordreplukk
-Ekspedering
-Varetelling
-Omplassering