LexOrder

Med LexOrder kombineres levering av ordre med prismerking og utveiing av varer i ekspedisjon eller i enden av en produksjonslinje. Programmet benytter produktinformasjon fra ERP/økonimisystem og kan brukes til standard produktmerking med produktets standardpris, eller knyttet opp mot kundeavhengige prismatriser.

LexOrder kan leveres på industri-pc laget for bruk i produksjonslokaler og lar deg koble til vekter, skanner og printere slik at ordreekspedering kan gjøres enkelt, men med kvalitetsikrede data. 

Lexorder kan benyttes uten store omlegginger av eksisterende systemer og har lave implementeringskostnader.