Salg- og serviceløsninger

Lexit Group leverer løsninger som gir mer effektiv ordreregistrering, telling, rask produktmerking og enklere varebestilling i løsninger med lettfattelig brukergrensesnitt. Løsningene krever ingen store omlegginger av eksisterende systemer og har lave implementeringskostnader.

Å møte eller overgå kunders forventninger er ofte målet i all salg og servicevirksomhet. Å gjøre dette lønnsomt i et konkurranseutsatt og varierende marked krever fokus på alle detaljer. Selv de beste systemer og rutiner har rom for forbedringer.

Mange opplever at tungvinte rutiner for ordreregistrering, varetelling, manglende merking av produkter og bestilling av varer skaper utfordringer i hverdagen. Slike utfordringer skaper frustrasjon, hindrer effektiv drift og koster penger hver eneste dag.

Mange bedrifter ser nytten av å redusere manuelle prosesser og rutiner, men i mange tilfeller kan frykten for nye løsninger og store kostnader på eksisterende eller nye systemer være til hindring for forbedringer i butikkleddet.