skog med sol som skinner igjennom

VÅRT MILJØFOKUS

Vår totale satsing på miljøfornuftige løsninger har fått navnet LexCircle, og vi jobber kontinuerlig for å implementere bærekraftige løsninger inn i vår hverdag. Vi er sertifisert som leverandør med bærekraftig drift gjennom «sustainability screening» som gjøres av EcoVadis.

EcoDesign er utgangspunktet for utviklingen av bærekraftig emballasje og det hjelper oss å velge råvarer som reduserer råstoff behov, muliggjør resirkulering, gir fornybare alternativer og reduserer miljøfotavtrykket gjennom livssyklusen. Hovedmålet med EcoDesign er å fremme sirkularitet ved å minimere de negative og maksimere de positive miljøkonsekvensene.

RÅMATERIALE

Papir, plast, lim og silikon.

MATERIALPRODUSENT

Sammensetning av råstoffer – produksjon av etikettmaterialer.

ETIKETT TRYKKERI

Konvertering og trykking av etiketter.

PRODUKTMERKING

Alle selskaper med behov for produktmerking: næringsmiddelprodusenter, helsekost, kjemisk/teknisk, lager/logistikk.

KONSUMENTEN

Forbrukermarkedet, privat og industriell.

Valg av etikettløsning og materiale har en betydning

RAFNXT+ er navnet på “neste generasjons materialer” og bidrar positivt til et utvalg av bærekraftige merkeløsninger. Det er det første etikett materialet som er Carbon Trust sertifisert.

NXT-materialer er noe tynnere, uten å forringe egenskapene og kvaliteten. Denne typen materialer gir mulighet for flere etiketter per rull som igjen bidrar til færre rullbytter og produksjonsstopp, samtidig som avfallet reduseres under etiketteringen. Resultatet blir en mer effektiv og lønnsom produksjon. Om vi i tillegg resirkulerer avfallet og lager nytt råstoff/etikettmaterialet så lukker vi kretsløpet og bidrar til en positiv sirkulær økonomi.

Alle produktene i serien er basert på UPM sin unike Forest Positive livssyklus tilnærming – fremtidens formel for bærekraftig merking. Denne tilnærmingen gir positive fordeler med hensyn til karbon absorpsjon, biologisk mangfold, ressursoptimalisering og bærekraftig skogforvaltning.

Lexit har tilgang til et program – LabelLife – som gir informasjon om materialets livssyklus og konsekvensene av materialvalget. Dette hjelper oss og våre kunder med å ta bærekraftige valg.

Vi gjør etikettavfall om til en ressurs​

Et sertifikat for miljøengasjement

Å gjøre avfall om til en ressurs er et must i den sirkulære økonomien og en viktig del av vår tilnærming til bærekraft. Lexit ble RafCycle® partner i mai 2019 som et av de første etikett trykkeriene i Europa og kan med stolthet fortelle at vi også viderefører partnerskapet til våre kunder og på denne måten er med på å sikre størst mulig grad av resirkulering av det som tidligere ble sett på som etikettens restavfall – nå får avfallet nytt liv.

RafCycle er et avfallshåndterings konsept som resirkulerer etikettens bakpapir (liner) fra alle stadier i etikettens verdikjede. Bakpapiret eller glassine papiret samles inn og sendes til en fabrikk i Tyskland hvor materialet går igjennom en de-silikoneringsprosess som fjerner silikonen fra papiret. Deretter blir den resterende papirmassen videre behandlet og gjort om til gjenvinningsmasse og siden til nytt papir.

  • Avfall fra råmaterialproduksjonen
  • Avfall fra etikettproduksjon, ved innstilling og oppstart
  • Avfall fra etikettdispensering

Gjenvinningsgraden av emballasje generelt avhenger av råvarene, hvordan de passer sammen og de lokale resirkuleringsanleggene og infrastrukturen.

Resirkulert innhold refererer til råstoffopprinnelsen og betyr andelen resirkulert materiale i et produkt eller emballasje. Sirkulasjonsmaterialer reduserer behovet for jomfruelige råvarer og støtter den sirkulære økonomien.

Vi produserer også linerless – etiketter uten bakpapir.

Vårt miljøfornuftige engasjement

ReducePack – Bærekraftig matemballering

Redusert plast og mer gjenvinnbare materialer. I ReducePack ønsker vi å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten.

Reduce by Replace

Redusere plastforbruket ved å utvikle nye emballasjematerialer basert på fiber som råstoff.

Reduce by Reduction

Reduserer plastforbruket ved å utvikle emballasjeløsninger med redusert materialforbruk.

Reduce by Recycle

Redusere plastbruken ved å utvikle, tilpasse og utnytte materialer som er gjenvinnbare.

Plastløftet

Grønt Punkt Norge lanserte Plastløftet i starten av 2019 – et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Sammen kan, og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte i dag!

REforReM – Riktig emballering for redusert matsvinn

Prosjektets overordnede idé er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.