Oppgradert hardware på alle fabrikker

Orkla-konsernet er den største merkevareaktøren innen næringsmidler i Norden. Orkla Foods Sverige står bak kjente svenske varemerker som Felix, Abba, Kalle, Paulúns, BOB, Frödinge, Ekströms og Risifrutti. Det svenske matvareselskapet driver 10 fabrikker lokalisert over store deler av Sverige.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har levert hardware og tekniske tjenester til Orkla Foods Sverige. Hardware inkluderer truckterminaler, tablets, skannere, printere og håndterminaler. Av tekniske tjenester leverer Lexit staging, support og service på enhetene.

I forbindelse med bytte fra Movex (M3) til SAP S4 hos Orkla Foods Sverige (OFS) var det også behov for oppgradering av eksisterende hardware. OFS ønsket en partner som kunne være leverandør av hardware til de ulike delene av bedriften samt håndtere service og support på disse.

En viktig faktor gjennom hele prosessen har vært å sammen utarbeide en mal som gjør det mulig å ha de samme produktene på samtlige fabrikker. Dette forenkler håndteringen av service og support både for OFS, Orkla IT og Lexit.

Sammen med OFS gjennomførte vi en behovsanalyse på alle fabrikker slik at vi kunne velge riktig produkt til riktig prosess.

Matvarer i et nett