Økt kvalitet og tidsbesparelser med ny hardware

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og Montér. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain. Konsernet har mer enn 180.000 medarbeidere i nær 70 land og er Europas største distributør av byggevarer.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har levert alt av hardware for bruk i logistikk, handel og transport. Dette inkluderer håndterminaler, printere og etiketter til Optimeras forsyningsanlegg samt håndterminal for transport og ekspedering i Montér sine byggevarehus. SOTI Device Management er også en viktig del av leveransen.

I forbindelse med Optimeras utskifting av hardware på lager og i byggevarehus ble Lexit spurt om hva vi kunne levere/bidra med i en slik prosess. I samarbeid med Optimera ble det gjennomførte en behovsanalyse for å finne en løsning som ville fungere optimalt og være driftssikker i de daglige rutinene.

Bruken av de nye enhetene har økt kvaliteten på skanning. Med større skjerm får brukeren opp mer informasjon og kan lettere planlegge plukk samt se flere ordrelinjer.

Etter igangkjøring av mobile printere på lager har Optimera sett en besparelse på tid fordi de ansatte slipper å flytte seg for å hente etikettene, de kan printe uansett hvor de jobber. Dette er både tidsbesparende og mer effektivt.

Lexit har stort fokus på å være en langsiktig og innovativ samarbeidspartner som sammen med Optimera finner de beste løsningene for en sikker og effektiv drift.

Lexit håndterer også den tekniske delen med service på utstyr, staging av devicer samt MDM verktøy for kontroll og support på utstyr.

En mann med arbeidsklær og to håndterminaler foran
«– Samarbeidet med Lexit har gitt oss et teknologisk løft som har ført til en betydelig effektivisering av driften på våre logistikkanlegg. Lexit har vært en god sparringspartner og rådgiver for å finne riktig hardware for oss, sier Christian Skarpeid, prosesseier logistikk hos Optimera.»