Kampen om kjøpsøyeblikket

Norsk varehandel er en av landets største næringer, og sterke trender i samfunnet påvirker dagligvarebransjen. Endringer i demografien, klimaendringenes påvirkning på matproduksjonen, økt grad av digitalisering og sterk bransjeglidning er noen av driverne i markedet. Kampen om å vinne kjøpsøyeblikket hos forbruker er viktig og nytenkning avgjørende.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har i flere tiår produsert etikettløsninger for leverandører til en rekke av de største dagligvarekjedene i Skandinavia. Over tid har kravene til produktinformasjon blir høyere, designendringene hyppigere og konkurransen om forbrukerne større. Lexit har en dynamisk tilnærming til markedet og har gjennom alle år produsert og levert innovative og sesongtilpassede etikettløsninger og gjør det fortsatt.

Konkurransen om forbrukeren er tilspisset, og kjedenes kamp om kundene krever at leverandørene er innovative og jobber kontinuerlig med produktutvikling og emballasje. Leverandørene må presentere forslag som merkevareeierne vil gi listing og produktene må skille seg ut i butikkhyllene.

Tilbake i tid ble det produsert store etikettserier, hvor en og samme etikett ble benyttet på flere produkter, kun med differensiert produkt tekst. I dag har stort sett alle produkter eget design og sesongtilknytning. Over tid har vi sett at fokuset på differensiering og søket etter et produkt som skiller seg ut i butikkhyllene er avgjørende. Hyppige endringer, sesongbaserte varer/design og kampanjer øker i takt med forbrukers bevisstgjøring og myndighetenes krav om dokumentasjon rundt matsikkerhet, samtidig med fokuset på matsvinn og bærekraftigemballasje.

 

«– Vi var først i landet med tresidige etiketter etter et forslag fra Lexit Group. Det ble en stor suksess hos merkevareeierne og kundene, og det tok ikke lang tid før kjedene ønsket det på neste alt, Per Einar Johansen, daglig leder i Fatland Sandefjord.»

Lexit og Fatland Gruppen har i flere år arbeidet tett sammen og har ved flere anledninger deltatt i workshops hos landets ledende dagligvarekjede hvor vi sammen har presentert nyheter og mulige løsninger innen merking.

– Fatland tar med seg leverandører som er fremover lent og har nye løsninger innen diverse felt og Lexit er vår foretrukne partner, sier Per Einar Johansen, daglig leder i Fatland Sandefjord.

Det var i et slikt møte at vi første gangen presenterte en duo-etikett (to etiketter sammen) som et forslag for å ivareta det selgende designet på forsiden men også få plass til all tilleggsinformasjon det var krav om.

– Vi møtte utfordringen med plassmangel på etiketten for flere år tilbake og løste det gjennom å være først i landet med tresidige etiketter etter et forslag fra Lexit Group. Det ble en stor suksess hos merkevareeierne og kundene, og det tok ikke lang tid før kjedene ønsket det på neste alt, avslutter Johansen, som tidligere var ansvarlig for produktutvikling – emballasje (etiketter og emballasje tilhører).