Merkeløsning gir større salgsflate og er mer miljøvennlig

Norsk Kylling AS ble grunnlagt i 1991 og er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten. Norsk Kylling har store ambisjoner for vekst og utvikling, der mattrygghet, dyrevelferd, trivsel og økt fokus på miljø er områder som prioriteres høyt.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har levert og installert komplett linerless konsept med Nobac merkeutstyr og etiketter. Leveransen bestod av åtte stk Nobac maskiner som ble installert på samtlige av Norsk Kylling sine produksjonslinjer.

Større salgsflate med miljøvennlig merking

Norsk Kylling hadde en utfordring med liten plass på tidligere etiketter og ønsket seg mer selgende forpakninger med bedre eksponering. Større informasjonsflate ble vurdert som en viktig faktor i videre vekst og salgsstrategi.

– Det er mye opplysende og teknisk informasjon som kundene skal kunne lese og det er skjemmende på front av pakken. Vi ønsket gjennom uttrykket på pakningen å skape en selgende f-pak som gir forbruker «lyst på kylling, sier Gisle Ranum, Salgs- og produktutviklingsdirektør i Norsk Kylling.

– Vi ønsket også å kunne gi oppskrifter og middagstips på etiketten, noe som krever mer trykkflate, fortsetter Ranum. Det ble vurdert mange forskjellige merkeløsninger men valget endte på linerless labels da det i tillegg til å dekke de salgsfremmende ønskene også er meget allsidig i bruk på alle typer forpakninger, har en effektiv pakkeprosess, er enkelt for operatørene og er et bærekraftig alternativ.

«– Overgangen har fungert optimalt, ingen driftsstans på fabrikken tross en stor omleggingsprosess med endring på samtlige linjer samtidig, sier Stein Terje Hendset, innkjøpsansvarlig hos Norsk Kylling.»