Lexit Group gav Närke Kött full spårbarhet

Närke Kött finns i Kumla där man styckar nöt, kalv och hest. Förutom att stycka till grossister har man även ett konsumentförpackat sortiment samt återtagsstyckning till bönder. Allt kött kommer från Närke Slakteri.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har installerat FactoryTalk, ett mjukvarubaserat system som administrerar lager, logistik och produktion, kopplat mot ett överordnat affärssystem. Detta tillsammans med etikettskrivare, vågar och rostfria operatörsskärmar i produktion.

– I takt med att verksamheten växte blev det behov för att effektivisera rutinerna och öka spårbarheten. Att ha koll på vad som kom in i fabriken och var det befann sig och vad som lämnat, var tidigare ett arbete som krävde stora manuella insatser, berättar Torbjörn Allgurén som ansvarar för kvaliteten på företaget.

Lösningen kom att bli ett system från Lexit som sörjde för snabbt flöde och full spårbarhet i produktionen. Lexit presenterade FactoryTalk™ kopplat till etikettskrivare, vågar och rostfria operatörsskärmar och Närke köpte idén.

FactoryTalk™ är en avancerad serverlösning med många funktioner inom försäljning, inköp, produktion, lager och spårbarhet. Övergripande finns FactoryTalk Central som administrerar allt. Där administrerar man data som till exempel produkter, kunder, leverantörer, inventeringar, ordrar, beställningar, lager och lagerplatser. Vidare hanteras rapporter, data, utskrift av etiketter samt konfiguration av de flesta parametrar i systemet. Parametrar som kan konfigureras är terminaler, terminalinställningar, operatörer, enheter, produktgrupper, etikettskrivare, etiketter, layouter, rapporter med mera.

«– Vi är mycket nöjda med hela den här installationen som verkligen sparat tid för oss och ökat kvaliteten på våra produkter, säger Torbjörn Allgurén hos Närke Kött. «

Första steget hos Närke Kött var å byggda ett artikelregister samt att man drog nätverkskablar för att kunna skapa harmoni bland printrarna. Därefter blev det fokus på etiketterna som skulle printas. Varje packad köttbit får en egen liten etikett och det har varit mycket manuellt jobb med den märkningen. Lösningen blev att Lexit levererade en rostfri operatörskärm med varje produkt i en ruta. Då räckte det med ett tryck för att få fram rätt etikett.

Nästa utmaning var vid vågen, där lösningen blev att installera en skärm med förbestämda positioner.

– Det sparade också väldigt mycket tid för oss och vårt flöde blev mycket bättre. Det handlar om tid och kvalitet helt enkelt. Vi har lyckats få ner hanteringen rejält och tiden utanför kylrum har minskat vilket i sin tur ökar kvaliteten och hållbarheten på köttet, säger Allgurén.

När de här frågorna var lösta tog man nästa steg som innebär att man med en handskanner skannar alla djurkroppar som kommer in i fabriken. När kroppen tas ut ur kylrummet skannas den igen och går till styckning. Detta ger alla uppgifter som behövs om djuret, vilket djur det är via ID-nummer, om det är ett KRAV-djur eller ett vanligt med mera.

– Systemet ger oss full spårbarhet åt alla håll och när vi får revisioner från till exempel Livsmedelsverket kan vi ge dem rätt uppgifter mer eller mindre direkt. Det brukar imponera på dem, säger Allgurén.

Tidigare gjorde Närke alla produktionsrapporter för hand i form av Excel ark och olika bilagor. Det var mycket att fylla i och det tog tid. Nu får de en daglig uppdatering bara genom att gå in i systemet och se vad som producerats under dagen och vad som finns på lager.

FactoryTalk™ är ett flexibelt system som lätt kan skräddarsys för kundens behov och efter deras idéer. Lexit utvecklar det alltid i nära samarbete med kunden som sedan har mjukvaran på licens. Användarna spar pengar från första dagen.