Erstattet manuelle prosesser med LexAssetControl

Med over 100 års drift har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innenfor nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy.

LØSNING LEVERT

Lexit Group har levert LexAssetControl for økt utstyrskontroll på verktøy og maskiner som daglig lånes ut til hundretalls ansatte og leiearbeidere på verftet.

Myklebust Verft AS brukte tidligere fire forskjellige systemer for å kunne håndtere verktøy og maskiner som de lånte ut til ansatte og leiearbeidere. Med LexAssetControl har de nå fått samlet alt i ett system, der de enkelt holder styr på hvor verktøyet befinner seg til enhver tid samt avtaler, vedlikeholdsrutiner og garantier som er knyttet til hver enkelt gjenstand.

Alle utlån blir registrert mot den enkelte arbeider, og arbeiderne kan selv holde oversikt over verktøyet sitt via infoskjermer på bruket.

– Vi har blitt kvitt en del manuelle prosesser og utfordringer med penn og papir som følge av overgangen til LexAssetControl. Når vi får varslingsrutinene etablert vil vi se en vesentlig forbedring med tanke på verktøy og utstyr som krever sertifisering og årskontroll. Kundene krever kontroll på dokumentasjon og her kommer avtalefunksjonen i LexAssetControl virkelig til sin rett, sier lageransvarlig Daniel Moltumyr.

En laptop foran en mann som holder seg fast i en stor båt
«– Fleksibel, oversiktlig, rimelig og solid løsning, som utvikler seg i takt med oss, sier lageransvarlig Daniel Moltumyr hos Myklebust Verft.»