Lexits lösningar säkerställer effektiva produktionsflöden

Leröy Seafood AB – Sjömatpionjär sedan 1899. Sedan starten har företaget varit en pionjär inom fiskenäringen. Huvudfokus har alltid varit att utveckla marknader för fisk och skaldjur. I Sverige finns idag tre produktionsenheter – Kungshamn, Göteborg och Stockholm.

LØSNING LEVERT

Produkterna märks med säljande etiketter från Lexit. Även print/våg/appliceringsutrustning samt programvaran för order/artikelhantering kommer från Lexit. Digitaliseringen av flödena är en ständigt pågående process.

Leröy har ett tätt samarbete med Lexit Group sedan 2007. Idag omfattar samarbetet leverering av etiketter, all märkutrustning i produktionen samt programvara för order och artikelhantering.

– Vi upplever Lexit som en partner där vi gemensamt utvecklar, effektiviserar och digitaliserar vår produktion, säger Lars Christer-Nilsson.

Leröy levererar fisk och skaldjur till svenska dagligvaruhandeln märkta med etiketter från Lexit. För att förbättra visualiseringen av produkterna i butik har Leröy nu beslutat att investera i en ny märkare som applicerar linerless etiketter till deras tråg. Leröy blir därmed först ut i Sverige att köpa in den senaste versionen av en Nobac från Lexit – en Nobac 5000PP.

– Detta möjliggör att vi nu kan tillmötesgå detalj handens krav från bl a ICA, Axfood etc på denna typ av märkning, säger Lars Christer-Nilsson.

«– Vi upplever Lexit som en partner där vi gemensamt utvecklar, effektiviserar och digitaliserar vår produktion, säger Lars Christer-Nilsson, inköpare på Leröy.»