Hender som bruker en telefon og en illustrasjon som ligger over

IOT OG RFID

Internet of Things (IoT) – eller tingenes internett – blir en stadig større del av hverdagen vår både hjemme og på arbeidsplassen. Behovet for informasjon og data blir viktigere for å kunne forenkle og forbedre prosessene rundt produktene og tjenestene vi tilbyr. Ved å bruke IoT, herunder RFID og smarte sensorer, kan vi sende data til skyen uten menneskelig interaksjon, samt samle data, analysere og bruke dataen smartere.

Lexit er din komplette leverandør av IoT- og RFID-løsninger. Med våre hardware partnere og egenutviklet software kan vi bygge løsninger for å forbedre dine prosesser.

TEMPERATURLOGGING

Behovet for temperaturlogging og temperaturovervåking finnes i alt fra produksjon og lagring av næringsmidler til overvåking av verktøy og eiendeler. Behovet for informasjon har aldri vært større og det kreves mer og mer dokumentasjon for å opprettholde kvaliteten på produkter og tjenester.

To telefoner foran et bilde av frossen fisk og skalldyr

Driftssikkert og kostnadseffektivt

Med våre løsninger for logging og overvåking av temperatur, får du en driftsikker og kostnadseffektiv løsning inkludert gode kvalitetssikrede produkter. Vi har direkte kontakt med hardware produsentene som sikrer oss den nødvendige tilgangen til produktinformasjon og dokumentasjon som trengs for å forstå produktene. Våre løsninger kommuniserer direkte med IoT enhetene, noe som gjør at vi har full kontroll på hvordan de skal fungere og hvilke data vi vil hente ut.

Alle innsamlede data ligger i vår skybaserte IoT database og gir deg umiddelbar tilgang til dataene i sanntid.

POSISJONERING OG SPORING

Sporing og sporbarhet har blitt en viktig faktor i de fleste bransjer. Utstyr av stor verdi som forsvinner og mangel på oversikt og kontroll, er problemstillinger vi ofte møter på ute hos kundene. Derfor har vi sammen med våre hardware produsenter utviklet løsninger som gir kundene god oversikt over eiendelene sine, full sporbarhet og umiddelbar kontroll til en fornuftig pris. Enhetene snakker direkte med skyløsningene våre som gir oss førstehåndsinformasjon fra sensoren.

Produksjon

For næringsmiddelkundene våre har vi utviklet en egen IoT løsning for rapportering av produksjonshastighet fra produksjonslinjen. Med vår LexIoT boks rapporterer vi inn hvor mange enheter som produseres og hvor fort produksjonslinjen går.

Dataene rapporteres inn til vår skytjeneste og kan enkelt sendes videre til analysering og visning i sanntid via BI-løsninger.

Trykkpresse og en person som jobber med å trykke etiketter

Hva er BI-løsninger?

Business Intelligence eller BI er et samlebegrep for når man bruker store datamengder eller rådata til å fremvise og visualisere meningsfull informasjon. Denne informasjonen brukes gjerne for å gi forretningsforståelse og beslutningsstøtte i en organisasjon. Med moderne BI systemer har man mulighet til å vise dynamiske rapporter tilpasset hver enkelt bruker, som gir rask innsikt i tingenes tilstand.

RFID-LØSNINGER

En hånd som holder en håndterminal som skanner en strekkode

Prosjektuttak med RFID

Nå kan du forenkle uttak av forbruksmateriell, verneutstyr og verktøy til prosjektene dine. Med våre RFID-løsninger for prosjektuttak kan de ansatte på arbeidsplassen hente ut materiell fra lageret uten å måtte skanne varene. Varene som tas ut fra lageret leses av automatisk ved hjelp av RFID teknologi og registreres på prosjektet den ansatte jobber på.

Varetelling med RFID

Ved å bruke RFID-teknologi under varetelling vil du med enkle grep kunne kutte ned tiden du bruker på telling fra to dager til to timer! Ved å merke alle varene dine med RFID kan du lese varene dine trådløst og avstemme mot lagerbeholdningen din.

Merking og sporing av tekstiler

Vi har skreddersydde løsninger for merking og sporing av alle typer tekstiler – arbeidstøy, gulvmatter, sengetøy, duker, gardiner og laken. Følg tekstilene fra lager til bruker/kunde via vaskeri og ut til bruker/kunde igjen.

Portalløsninger for vaskeri og lager og håndholdte enheter for inn og utlevering av tekstiler sørger for at det aldri har vært enklere å ha kontroll på tekstiler.

Service og support

Lexit har en veldrevet og effektiv service- og supportavdeling som yter telefonsupport, gjør service på produkter inne på eget serviceverksted eller bistår kunder på deres lokasjon. Dersom din bedrift har virksomhetskritisk utstyr i drift har vi også mulighet for å utføre preventivt vedlikehold. Vår service- og supportavdeling består av en serviceinnstilt koordinator og flere dyktige sertifiserte serviceteknikere.

Eie, leie & as-a-service

Vi vil hjelpe våre kunder med å oppnå en mer effektiv drift. Våre løsninger kan kreve investeringer i industriell hardware, merkeutstyr eller annet. Hvis ønskelig, kan vi bidra med finansieringsløsninger både i form av kun leie/leasing, leie kombinert med en SLA/serviceavtale, og også integrerte as-a-service avtaler som kan inkludere software-komponentene i løsningene. Ta kontakt, så hjelper vi deg med vurderingen av den beste løsningen for dine behov.

ANDRE KUNDEREFERANSER