Etiketter

Vi kan levere etiketter i alle slags materialer og løsninger som duo, folder, sleeves, hals-etiketter for flasker, inMouldLabelling (IML) og etiketter med temperatur-indikatorer i tillegg til enkle ensidige etiketter.

Lexit Group er stor aktør på etikettmarkedet både i Norge og Sverige, med døgnkontinuerlig produksjon i eget trykkeri i Gøteborg. Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for dine etiketter.

Digital etiketthåndtering

Vi har utviklet et digitalt etiketthåndteringssystem, Lexit One, som omfatter alle arbeidsoppgaver i etikettproduksjonen, hele veien fra design til bestilling/fornyet bestilling, trykk, distribusjon og vareproduksjon. Etiketter kan også bestilles enkelt ved hjelp av en Lexit-app!

Automatisk ingrediensoppdatering

Recipe Explorer er en tilleggsmodul til Lexit One og er spesielt utviklet for å hjelpe næringsmiddelprodusenter med å administrere resepter, ingredienslister og ernæringsmessig informasjon. Endres noe i en råvare, vil automatisk alle resepter med den råvaren i seg endres. På samme sted vil også datablader tilknyttet en råvare linkes inn. Her trenger ingenting å skrives inn manuelt, malene henter inn nødvendig informasjon automatisk og programmet har link til EPD-databasen og kan sende direkte innmelding til Trade Solutions.

Viktig markedsføringskanal

Etiketter har utviklet seg fra å være en enkel informasjonsbærer til å bli en viktig markedsføringskanal med forskjellige funksjoner og formål. En god etikett vekker kundens oppmerksomhet og gjør at produktene skiller seg ut i mengden. Den viser hva produktet innholder, hvordan det brukes, holdbarhet, lagring, serveringstips etc.

Stadig oftere produserer vi flersidige etiketter, fordi kravene og ønskene om produktinformasjon fra forbrukerne blir stadig større.