Datafangst og digitalisering

Lexit tilbyr teknologiløsninger for datafangst og prosessforenkling gjennom digitalisering av den operative driften. Våre løsninger er godt egnet i de fleste bransjer og i offentlig sektor. Vi har produkter og løsninger tilpasset arbeidsprosessene gjennom verdikjeden fra retail, salg og service, i lager og logistikk og til produksjon og merking. Andre satsingsområder for oss inkluderer automatisering av prosessflyt med RFID/IOT og software for administrasjon av utstyr og eiendeler.

Hva er datafangst? Innhenting, registrering og håndtering av data for digital lagring ved bruk av for eksempel skannere, håndterminaler, RFID-sensorer og IoT enheter.

APPLIKASJONSOMRÅDER

Service og support

Lexit har en veldrevet og effektiv service- og supportavdeling som yter telefonsupport, gjør service på produkter inne på eget serviceverksted eller bistår kunder på deres lokasjon. Dersom din bedrift har virksomhetskritisk utstyr i drift har vi også mulighet for å utføre preventivt vedlikehold. Vår service- og supportavdeling består av en serviceinnstilt koordinator og flere dyktige sertifiserte serviceteknikere.

Eie, leie & as-a-service

Vi vil hjelpe våre kunder med å oppnå en mer effektiv drift. Våre løsninger kan kreve investeringer i industriell hardware, merkeutstyr eller annet. Hvis ønskelig, kan vi bidra med finansieringsløsninger både i form av kun leie/leasing, leie kombinert med en SLA/serviceavtale, og også integrerte as-a-service avtaler som kan inkludere software-komponentene i løsningene. Ta kontakt, så hjelper vi deg med vurderingen av den beste løsningen for dine behov.