Aktuelt

Umoe Restaurants opplever at nye selvbetjeningskiosker gir flere fornøyde gjester på Burger King-restaurantene. Valget av leverandør falt på Lexit Group, og så langt er 32 kiosker rullet ut i Norge.

Håndterminaler, eller PDA'er, har eksistert lenge, men er ikke tatt så mye i bruk i hotell- og serveringsbransjen. Dette gjorde Lexit Group noe med da de lanserte applikasjonen LexTalk for to år siden.

I 2016 tok Alimenta i bruk ingredienshåndteringsprogrammet Recipe Explorer (utviklet av Foptec) fra Lexit Group. Programmet, som håndterer alle resepter og resept-blandinger, er integrert mot en webbasert merkeløsning, Lexit Cloud. Produktdataene som legges inn, overføres direkte til en database og danner et korrekt merkegrunnlag.

26. oktober stod stemningen i taket da vi markerte nyåpning av produksjonslokalene våre i Mölnlycke, og avdukning av den siste investeringen vår, en BOBST M5 Inline Flexo Combination Press.

Takk til alle dere som var med på å gjøre festen så vellykket!

Til tross for en relativt kald sommer fyller norske forbrukere fryserne med multipakker og isbokser som aldri før. Det merker Diplom-Is på Gjelleråsen. Her går produksjonen på høygir for å tilfredsstille markedsbehovet. Et overordnet produksjonsordresystem knyttet sammen med moderne merkeutstyr fra Lexit Group, bidrar til å sikre Diplom-Is rettidige leveranser til sine dagligvarekunder.

Sider