Aktuelt

Lexit Group har gjennom hele perioden tilpasset driften de retningslinjer helsemyndighetene har satt. Vi ser at nye etablerte rutiner har bidratt til at vi kan fortsette tilnærmet som før. Vi har pr nå ikke hatt driftsavbrudd. Lexit Group har stor ordreinngang og leverer som normalt. 

– I ASKO Norge jobber vi med matvarer og har mye logistikk på lageret. Grunnen til at vi er tilstede på messen i dag er for å se på nye terminaler til stortruck og håndterminaler til ulike arbeidsoppgaver på lageret som varemottak og sammenstilling. 

– På årets messe var vi interesserte i faglig påfyll og ikke minst det å kunne møte bransjekollegaer vi omgås i hverdagen. Vi er også interessert i det nye tilbudet med sessions som flere av våre medarbeidere skal få med seg i løpet av dagen. 

– Vi er interesserte i å se på fysiske enheter så vel som software-løsninger vi kan dra nytte av i vår hverdag. Spesielt er vi spente på å lære mer om Asset Control som jeg kan se for meg er noe vi kan benytte oss av i en eller annen sammenheng. 

Sider