Vi utvider etikettrykkeriet i Gøteborg

Etikettavdelingen vår opplever sterk vekst i Skandinavia. For å møte nye utfordringer utvider vi nå etikett trykkeriet i Göteborg med 2500 m2.

– Med større lokaler, nye investeringer i maskinparken og det siste innen etterbehandling samt mulighet for produksjon InMouldLabelling (IML), skal vi klare å dekke markedets behov i mange år fremover, sier salgssjef Jostein Sæter i Lexit Group AS.

Lexit Group utvider trykkeriet i Göteborg med 2 500 m2 i tillegg til eksisterende bygningsmasse på ca. 3500 m2. – Kapasiteten har til tider vært sprengt, og det er behov for å utvide maskinparken og ansette flere nye medarbeidere. Sæter kan fortelle at etikettavdelingen til sammen har rundt 60 medarbeidere både i Norge og Sverige og at produksjonen kjører døgnkontinuerlige skift for å dekke den store etterspørselen.

Lexit Group i Göteborg leverer etiketter til flere store kunder i Skandinavia. – Fra 1. januar 2016 undertegnet vi bl.a. en 3-års kontrakt med Skandinavias største næringsmiddelprodusent, sier Sæter.

For å imøtekomme markedskravene til kundene våre, og se muligheten for nye segmenter, har etikettavdelingen bl.a. investert i en IML etterbehandlingsmaskin i første omgang for å dekke deler av etikettbehovet til TINE.

NY ETTERBEHANDLINGSMASKIN: Salgssjef Jostein Sæter er fornøyd med investeringene som er gjort i etikettproduksjonen. (FOTO: Trond Schieldrop)

Med utvidelsen av trykkeriet og investeringen i nye produksjonslinjer samt mulighet for IML-produksjon, forventer Lexit Group å oppnå ytterligere vekst. – I løpet av en 3-5 års periode er målet å oppnå en omsetning på ca. 250 millioner kroner for etikettavdelingen, sier Sæter.

Selskapet har planer om flere maskininvesteringer i tiden fremover.

TRYKKERIET: Etikettproduksjonen vår. (FOTO: Johan Marklund, Lexit Group)

 

Om InMouldLabelling (IML):
InMouldLabel er etiketter som fungerer som en integrert del av den endelige forpakningen og begeret. Den leveres som ferdig dekorert/etikettert emballasje. IML-etiketter støpes inn i plasten under produksjon av plastbeholderen.

 

Se artikkel i PackNews.no

Se artikkel i Kjedemagasinet