Styrker apparatet mot SOTI MobiControl

Som en følge av stor etterspørsel fra våre kunder har vi nå økt våre interne ressurser slik at vi er enda bedre rustet til å bistå både nåværende og fremtidige kunder. Samtidig har vi også hatt fokus på kompetanse-bygging internt for flere av våre teknikere gjennom kurs og opplæring i programvaren og dens muligheter.

Med SOTI MobiControl og utstyr levert av Lexit Group har det aldri vært lettere å drifte og vedlikeholde kundens virksomhet. Ved hjelp av SOTI Mobile Device Management (MDM) kan terminaler fjernstyres av våre teknikere om det skulle være noe kunden trenger hjelp til, eller bare en oppdatering av programvare. Dette gjøres ved hjelp av egne MDM servere. Gjennom bruk av MDM vil det være mulig å drifte kundens enheter i forhold til ønske og preferanser. Lexit Group fungerer i så måte som en administrator slik at det ikke kreves noen forkunnskaper eller spesiell kompetanse for kunden. Herunder foreligger det støtte for fjernstyring, installering, vedlikehold og support via skyen, hvilket gjør at produktene og programvaren alltid er tilgjengelig. Ettersom alt styres i skyen vil ingen kunde være for stor eller for liten – her kan løsninger og oppsett skaleres i forhold til antall enheter og bruksområde slik at vi alltid kan tilby en skreddersydd løsning.

SOTI MobiControl har også fokus på sikkerhet. Terminalene sikres gjennom oppsett og adgangskontroll slik at det skal minske sjansen for at viktig informasjon kommer på avveie.

SOTI MOBICONTROL: Rogger Yamaki og Fredrik Elmertoft er våre gode hjelpere hos SOTI. Her avbildet da de deltok på Lexit Group-messen tidligere i år.

Bildetekst til hovedbilde:
INTERNE RESSURSER: Øystein Stakvik og Martin Østerud håndterer SOTI Mobile Device Managementet intent hos Lexit Group.

 

Ta kontakt dersom du vil høre mer om denne løsningen.

Kontaktperson:
Helge Stenstvedt / telefon +47 992 68 273 / helge.stenstvedt@lexit.no