Sterk produksjonsøkning og flere etiketter per pakning stiller strenge krav om sikre leveranser

Familieselskapet Fatland AS har aner helt tilbake til slutten av 1800-tallet og er Norges nest største slakteri og produsent av kjøttprodukter. I dag foregår slaktingen ved tre forskjellige slakterier, og foredlingsanlegget i Sandefjord fremstiller store mengder pølser og pålegg, som naturligvis pakkes og får etikett. Vi besøkte fabrikken og snakket med Per Einar Johansen. Han er ansvarlig for produktutvikling, som etiketter og emballasje hører inn under. Den totaldominerende leverandøren av etiketter, maskinvare og system er Lexit Group, og det er et langvarig samarbeid som begge parter er svært fornøyde med.

Tekst: Bo Wallteg, magasinet nord emballage / Foto: Fatland og Bo Wallteg

Fatland er et gammelt familieselskap, grunnlagt i 1892 og fortsatt eid av familien Fatland. Det er den nest største produsenten av kjøttprodukter i Norge med en markedsandel på rundt 22 prosent. Den største produsenten er kjøttsamvirket Gilde, som har rundt 70 prosent av markedet. Fatland opplever sterk vekst. Konsernet har 620 ansatte og har de siste årene vokst med 20 prosent i året. Omsetningen i fjor var nærmere fire milliarder kroner.

FATLAND SANDEFJORD: Per Einar Johansen ser mange etikett- og forpakningsløsninger hvert år.

– I fjor økte omsetningen med 600 millioner kroner, og det er jo et svært høyt tall, konstaterer Per Einar Johansen. En medvirkende årsak til den sterke veksten var at Coop, som vi er stor leverandør til, kjøpte ICA Norge, og det ga nye volumer.

På årsbasis er det store mengder pakninger som blir levert fra fabrikken i Sandefjord, og dermed er det også behov for store mengder etiketter. 28 tonn kjøtt blir hver dag sendt ut i form av pølser, pålegg og en del andre kjøttprodukter, for eksempel kjøttdeig. Av dette er 15 tonn pålegg, som krever 88 000 pakninger. Omtrent 90 prosent av det som blir sendt ut, er påført etikett, og da i første rekke selvklebende etiketter. I tillegg er det en del papirbaserte wrap-around-sleeves rundt ulike skåler. Det er en merking som øker betydelig, ifølge Per Einar Johansen. Dessuten bruker de en del forhåndstrykket plastfolie.

– Mengden etiketter har alltid vært stor, men den har økt kraftig i det siste ettersom stadig flere pakninger har to etiketter: én på fremsiden og én på baksiden. Tidligere skulle all informasjon få plass på en etikett på fremsiden. Nå har kundene endret seg og ønsker penere design, og da må man legge så mye tekst som mulig til baksiden. Dessuten øker mengden informasjon som skal ut, blant annet på grunn av ny lovgivning.
– Vi møtte dette behovet for noen år siden og løste det ved at vi for fire år siden var de første i landet som hadde tresidige etiketter, etter forslag fra Lexit Group. De ble en stor suksess både hos varemerkeeierne og kundene, og det tok ikke lenge før man ville ha disse etikettene på nesten alt. Nå har det roet seg litt. Selv om det fortsatt finnes tresidige, blir det stadig mer doble etiketter, og det gleder selvfølgelig de som leverer dem.
– Jeg setter også pris på det, selv om det er dyrere, for det åpner nye muligheter for stilig og tiltalende design på fremsideetikettene, sier Per Einar Johansen.

SELVKLEBENDE ETIKETTER: Omtrent 90 prosent av det som blir sendt ut, er påført etikett, og da i første rekke selvklebende etiketter.

Lexit Group leverer (nesten) alt

Fatland har to leverandører av etiketter, en lokal og en dominerende, som står for 98 prosent av totalen. Lexit Group har vært en trofast leverandør i ti år nå og leverer til alle Fatlands anlegg.

– De kom inn i bildet da den leverandøren vi hadde den gang, fikk problemer med å levere i den takten vi hadde behov for. Det kunne ta mellom åtte og ti uker å få leveranser, og det gikk ikke.
– Vi valgte da å prøve Lexit Group, og det har vært svært vellykket. I dem har vi en samarbeidspartner som tenker nytt, og som dessuten har god service, noe som er veldig viktig for oss.

Per Einar Johansen innrømmer at de nok er en litt vanskelig og krevende kunde når det gjelder etiketter.

– Det skyldes i første rekke at vi hittil ikke har hatt et datasystem som holder orden på forbruket av pakninger. Vi har måttet telle manuelt, og så oppdager vi plutselig at vi vil være tom for etiketter om et par dager, og så hiver vi oss på telefonen og forteller at vi må ha en leveranse mer eller mindre omgående.
– Nå holder vi på å bygge opp et system som har kontroll på dette, og som vil knyttes opp til Lexit Groups system, slik at de kan se når vi må bestille flere etiketter.

Kontakten mellom Lexit Group og Fatland har som sagt blitt oppbygd over lang tid, og de personlige relasjonene som har utviklet seg, er viktige.

– Jeg har veldig god kontakt med personalet i Lexit Group, og de håndterer mine krav og ønsker på en god måte. Jeg er svært fornøyd, sier Per Einar Johansen.

I tillegg til etikettene sørger Lexit Group også for leveransene av merkingsutstyr og programvare.

Kontakt via LexitOne

Kontakten mellom Lexit Group og Flatland skjer først og fremst via LexitOne, som ble introdusert for fire år siden. Det er et nettbasert system for etiketthåndtering som omfatter alle arbeidsoppgavene i etikettproduksjonen. Kundene kan bestille direkte fra datamaskinen eller en app på mobilen og deretter følge hele prosessen ved utviklingen av etiketten.

– Det er et kjempegodt system. Vi har alltid oversikt og vet statusen på etiketten og når den blir levert. Jeg vet at hvis det går i trykk på formiddagen, har jeg den neste dag, og går den i trykk om kvelden, kommer den to dager senere.
– Den eneste ulempen jeg kan se, er at man mister den personlige kontakten med selskapet. Alt skjer automatisk.
– Normalt får vi etikettene i løpet av 10 til 14 dager, men av og til trenger vi dem tidligere, og da kreves personlig kontakt. Og nesten alltid kan vi få dem levert tidligere.

Etikettene blir produsert på Lexit Groups fabrikk i Mölndal i Sverige, som nå skal utvides, noe Per Einar Johansen er glad for.

– Vi vokser raskt, og det stiller store krav til Lexit Group. Jeg pleier å si på spøk at de må huske hvorfor vi skiftet leverandør for ti år siden. Utvidelsen sikrer ganske enkelt fremtiden.

Også digitalt

En del av etikettene til Fatland blir trykket digitalt hos Lexit Group. Til vanlig dreier det seg om små serier.

– Det skjer en svært tydelig endring i markedet. Før bestilte vi kanskje serier på 200 000 eller 300 000 etiketter. I dag er det mer normalt med 30 000–40 000, og går vi under 30 000, regner jeg det som en kort serie som kan kjøres digitalt.
– Samtidig skjer det mye på designfronten, alt mer blir sesongbetont. Vi håndterer mellom 500 og 600 slike endringer per år, og da er digitaltrykk viktig.
– Vi prøver å holde oss til standardformatene for å holde kostnadene nede. Formatendringer krever for eksempel nye stanser.
– Jeg forstår at kundene ønsker forandringer. I vår bransje er det ikke så lett å gjøre produktendringer – en svinekotelett er en svinekotelett, og det man kan endre, er pakningen eller etiketten. For øyeblikket finner vi mye mer produktbilder på etikettene, og vi ser også at bruken av transparente etiketter øker.

"Jeg forstår at kundene ønsker forandringer. I vår bransje er det ikke så lett å gjøre produktendringer – en svinekotelett er en svinekotelett, og det man kan endre, er pakningen eller etiketten."

Tar hånd om resepter og ingredienser

Neste steg i utviklingen av samarbeidet med Lexit Group blir å begynne å bruke Lexit Recipe Explorer, en programvare som håndterer ingrediensfortegnelser, næringsinformasjon og resepter. Informasjonen hentes automatisk og havner på rett etikett. På den måten øker man sikkerheten og unngår en hel del manuelt arbeid.

– Vi har allerede et eget system for dette, men det ligger utenfor de andre systemene. Det føles ikke som at vi har full kontroll, sier Per Einar Johansen. Nå blir det sikrere, og på lang sikt blir det også rimeligere for oss.

Hjelper kunder med nye emballasjeløsninger

Per Einar har også ansvar for emballasje hos Fatland; det dreier seg om skåler, sjaktler og poser.

– Vi har mange forskjellige pakkelinjer her, dyptrekkere, skålpakkere og kombinasjonsmaskiner med vakuum og MAP, og de håndterer flere typer emballasje. Dessuten er vi svært lydhøre overfor kundene våre. Hvis de vil ha en ny emballasjeløsning, handler vi raskt, mye raskere enn andre bedrifter.
– Hvis vi har en passende maskin, kan vi ofte utarbeide en ny løsning på mellom åtte og ti uker, av og til enda raskere. Vi føler at det er et must, og det er en god måte for oss å være ekstra konkurransedyktige på.
– Vi er også svært åpne for å gjøre investeringer i nye maskiner hvis kunden er villig til å binde seg for en viss periode. Vi har en svært flat organisasjon med eiere som deltar på fabrikkgulvet. Hvis det føles riktig for dem og vi argumenterer godt, kan en nyinvestering bli vedtatt nesten på dagen.

Investeringer

Den nye superraske, helautomatiske pakkelinjen for kjøttdeig er forholdsvis ny. Den kan pakke opptil 150 pakker i minuttet og er helautomatisert. Fra kjøttet går gjennom kvernen til pakken kommer frem til butikken, er de ikke berørt av noen.

En annen nyhet er et helautomatisk kjølelager som Dynatec installerte i sommer, og som nettopp er satt i drift.

Selskapet har med andre ord sterk vekst, og det har nå gått så langt at det begynner å bli trangt om plassen. Maskinene står tett, og neste skritt blir å utvide fabrikken. Da øker kapasiteten, og da blir det behov for flere etiketter!

 

Se den digitale artikkelen i Nord Emballage på sidene 84-87

 

Se artikkelen hos Packnews.se