Resirkulering av etikettavfall gir positive resultater

Som et av de første etikett-trykkeriene i Europa ble vi RafCycle® partner i mai 2019. RafCycle er et avfallshåndteringskonsept som resirkulerer etikettens bakpapir (liner). Bakpapiret eller glassine papiret samles inn og sendes til en fabrikk i Tyskland hvor materialet går gjennom en de-silikoneringsprosess som fjerner silikonen fra papiret. Deretter blir den resterende papirmassen videre behandlet og gjort om til gjenvinningsmasse og siden til nytt papir.

Gjennom vårt partnerskap har vi også muligheten til å videreføre konseptet til våre kunder. I mars 2020 ble Matbørsen og Fatland også RafCycle partnere og sammen gjør vi nå en liten forskjell – vår felles innsamling siden mars tilsvarer en besparelse på 650 trær.

Det handler om å ta noen viktige valg for miljøet, og det har vi gjort. Følg prosessen i filmen nedenfor og se hvordan vi løser dette i etikettproduksjonen vår.

 

Kontaktperson hos Lexit:
Annett Malmo / telefon +47 400 38 134 / e-post annett.malmo@lexit.no