Profesjonelt og sikkert merkeutstyr på sykehus

Mange sterilsentraler på norske sykehus har svært manuelle løsninger i sin produksjon. Det gjelder både merking av utstyr som skal steriliseres, lagerstyring, logging av utstyrets bruk og ikke minst sporing i og rundt operasjoner – et krav sykehusene har hengende over seg. Dette kan forbedres – og det kan forbedres gradvis og på en svært rimelig måte med løsningen fra Lexit Group!

Sterilavdeilingene ved Vestre Viken Sykehus i Drammen og Sykehuset Innlandet HF på Hamar har begge investert i nytt etiketteringsutstyr fra Lexit Group og ser allerede gevinsten av de nye forenklede rutinene.

Erfaringer fra Vestre Viken Sykehus, Drammen

Bruk av etikettskriver og skanner har effektivisert hverdagen for Sterilavdelingen ved Vestre Viken Sykehus i Drammen. – Systemet har økt kvaliteten på våre arbeidsoperasjoner, sier tekniker Wenche Thorvaldsen i Sterilavdelingen (avbildet øverst i artikkelen).

Tidligere ble alt utstyr merket med tusj. – Det var en tidkrevende og kostbar operasjon. Ble ikke varenavnet riktig skrevet eller det var uleselig, kunne det i verste fall forsinke oppsatte operasjoner. Nå vet vi hvor utstyret er, og når det kommer frem til riktig mottaker, sier Thorvaldsen. – Slik sett var investeringen i nytt etiketteringsutstyr gunstig og har gitt oss mange positive gevinster.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE VIDEO.

POSITIVE GEVINSTER: En av de ansatte demonstrerer hvordan etikettskriver og skanner fra Lexit Group har effektivisert hverdagen for Sterilavdelingen ved Vestre Viken Sykehus.

Sikrere plukk og bedre styring med ny løsning

 • Varene er lettere å finne for de som skal plukke dem frem til operasjon.
 • De involverte på både Sterilsentralen og operasjonen har lært seg de korrekte benevnelsene på utstyret. Det gjør kommunikasjonen enklere.
 • Hver enkelt vare har angitt lagersted.
 • Alle vet hvor de skal lete.
 • Lettere å finne fram utstyr som sjelden er i brukt.
 • En fordel at varene beskrives mer detaljert, spesielt i forhold til varer som er relativt like og kan forveksles.
 • Sikrere plukking og garanti for at korrekte utstyr leveres til operasjonsavdelingen.
 • Mye bedre styring på enkelte instrumenter.
 • Det er lettere å plassere sterilisert gods for de ansatte på Sterilsentralen.
 • En fordel å vite hvem som har pakket varene. Det har gitt en god kvalitetssikring på avdelingen.

Erfaringer fra Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Sykehuset Innlandet på Hamar har i lang tid arbeidet med å registrere alle instrumenter elektronisk. – Innholdsfortegnelsene til alle instrumentbrikker er lagt inn i nytt format, og artikkelnummer for hvert enkelt instrument er funnet og lagt inn, sier avdelingssykepleier Anne Line Halstensen ved Sterilsentralen.

– Løsningen fra Lexit Group med etikettskriver og skanner har gitt vesentlig høyere kvalitet på merkingen. Tre-delte etiketter settes på enkelt pakker, containere og enkelt instrumenter. Batchregistrering og autoklav registrering på hver enkelt artikkel eller brikke fører til at vi kan spore til hvilken autoklav-/plasma-sterilisator som er benyttet, sier Halstensen.

Store tidsbesparelser med driftssikker løsning

 • Mindre risiko for å skrive feil navn/identitet på pakkene, ved å skanne retur seddel som inneholder en strekkode på den tredelte etiketten – og aldri får vi problemer med å angi siste forbruksdag.
 • Ansvarliggjøring av den enkelte, ved at hver etikett har medarbeiders initialer, gjelder ved all merking av instrumenter og brikker.
 • Løsningen stiller svært små krav til opplæring av brukerne på Sterilsentralen. Kunnskap om hva de ulike artiklene heter, er nok til å gjøre jobben som består i å skanne strekkoden som står til den aktuelle varen. Når det gjøres, vil skriveren og programmet gjøre resten – skrive ut og sette på riktig ”siste forbruksdag”.
 • Alle kritiske datoer kommer automatisk – både steriliseringsdato og siste forbruksdato.
 • Vi har valgt å legge inn opplysninger om valg av emballasje og navn på avdeling og lager.
 • Systemet har vært veldig stabilt og dermed driftssikkert.
 • Store tidsbesparelser med å ”printe” navn istedenfor å skrive med tusj og enda større tidsbesparelser fordi avdelingene merker varer med returetikett.

Lexit Groups motiver for å lage løsningen

 • Gir sikker, profesjonell og entydig merking.
 • Varene har aldri feil tekst, datoer eller utydelig skrift.
 • Systemet gjør det mulig å tilbakekalle og spore opp produkter som kan ha feil og mangler.
 • Effektiv logging i pasientjournaler (dette er en mulighet som ikke brukes overalt).
 • Tilleggsinformasjon kan legges inn på enkeltprodukter, som serienummer, lagersted og utstyrets eier.
 • Enkel løsning som kan tas i bruk uten opplæring.
 • Alltid riktig utløpstider uten at det koster tid eller krever kompetanse.
 • Kan gi god oversikt over lagerstatus og forbruksfrekvens.
 • Medfører lave investerings- og driftskostnader.
 • Kan bygges ut til å gi full sporbarhet.

Mange ønsker seg det aller beste, men økonomene stritter imot. Dermed sitter sykehusene igjen med manuelle rutiner hvor tusjen er hovedverktøyet og detaljkunnskapen og fliden avgjørende for resultatet.

Mye kan forbedres med en enkel beslutning. Ta det første og viktigste skrittet i riktig retning – benytte en printer som lager profesjonelle merkelapper. Alle må dit til slutt. Hvorfor ikke starte nå?

Jobber du på sykehus og ser potensialet i dette hos dere, skreddersyr vi gjerne en løsning.

For nærmere informasjon kontakt

Lexit Group Norway AS
v/ Helge Stenstvedt
Mobiltelefon: +47 992 68 273