Etikett produksjon

Nytt EU-regulativ forbyr Bisphenol i termiske materialer

Fra januar 2020 vil Bisphenol A (BPA) ikke lenger være lov å benytte i termiske materialer (varmebehandlet papir, som for eksempel kassakvitteringer og selvklebende etiketter) i EU. Den nye EU-forordningen (EU) 2016/2235 trer i kraft 2. januar 2020.

Lexit Group er en stor bruker av termiske materialer, og vi som leverandør inn i markedet er allerede, i samarbeid med vår material-leverandør, godt i gang med omleggingen. Flere materialer er allerede endret til BPA-frie, mens de resterende vil være på plass i løpet av august og september.

Krever sikker og regulerbar emballasje

Dagens forbrukere bryr seg om emballasjens bærekraft og hvordan den påvirker folks helse, og de siste årene har det vært bekymring for at BPA kan ha negativ innvirkning på helsen vår.

BPA er en organisk syntetisk forbindelse som brukes til å lage plastmaterialet som brukes i forbrukerprodukter som vannflasker, sportsutstyr, bokser og i termisk papir som en fargeutvikler i det termiske laget.

Forbrukerne krever sikker og regulerbar emballasje og som svar på de mulige virkningene av kjemikalier og den offentlige debatten har EU nå satt ned forskrifter som begrenser bruken av BPA.

Det tillates spormengder lavere enn 0,02%

Forordningen sier at termisk papir som er funnet å ha BPA i konsentrasjoner på minst 0,02% av dens vekt, ikke lenger er tillatt på markedet. Det tillates imidlertid spormengder av BPA (lavere enn 0,02%) fra overføring etter produksjon.

Alle aktører i verdikjeden som produserer eller bruker termisk papir, må endre til BPA-frie materialer innen 2020.

 

Har du behov for informasjon, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Guide to bisphenol A (BPA)-free labeling