Ny avtale signert med VYgruppen

Avtalen gjelder levering av GSM-R håndsett til kommunikasjon på jernbanenettet – både mellom ansatte på hvert tog og mellom ulike tog. Lexit Group har hatt et nært samarbeidet med Huawei i dette prosjektet. Hånd-settene er laget i henhold til helt spesielle krav satt av jernbaneselskapene i Europa. Rammeavtalen er på 4 år og har en estimert verdi på ca 20 mill for Lexit Group. Første leveranse verdt ca 5 mill er allerede levert.

En munter gjeng etter kontraktsignering, fra venstre Helge Stenstvedt (Lexit Group), Kristian Scavenius (VYgruppen), Lory Zhou (Enterprise BG), Pål Tore Pedersen (VYgruppen) og Lasse Eriksen (Lexit Group.

Avtalen er i boks.

Konduktør Thor Thomassen viser den nye løsningen.