Moderne plukkløsninger sørger for mat på bordene

Norges største grossist ASKO er avhengig av moderne IKT-systemer for å overleve i et konkurranseutsatt marked. Virksomheten som leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder, har i flere år benyttet teknologi- og vareplukkløsninger fra Lexit Group Norway med stor suksess. – Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten bruk av deres systemer, påpeker IT-ansvarlig Tommy Strøm hos grossisten.

For det er ingen tvil. Det går så det suser for ASKO ØST som hadde en omsetning på 47 milliarder kroner i 2013. ASKO er også en betydelig leverandør til storhusholdnings- og servicehandelsmarkedet. Landets største handelshus, NorgesGruppen, hadde en omsetning på over 67 milliarder kroner i fjor. Gjennom dagligvarekjedene Kiwi, Meny og Spar har konsernet en markedsandel på 39,3 prosent innen dagligvarehandelen i 2013. – Denne prosentandelen er jevnt stigende, sier Strøm.

ASKOs største lager er på Vestby. I tillegg er det 13 regionlager spredd over hele landet. – Vestby er vår kraftigst voksende enhet innen produksjon, logistikk og transport, sier Strøm. Han kan fortelle at lageret har 42 truckterminaler og over 300 håndterminaler fra Lexit. – På landsbasis har vi 350 truckterminaler og flere 1 000 håndterminaler.

Formidabel teknologiutvikling

Strøm har arbeidet for ASKO i over 20 år med IT som spesialfelt. Han har opplevd en formidabel teknologiutvikling fra manuell vareplukk til stemmebasert plukk, bruk av avanserte hånd- og truckterminaler til etikettskrivere. – Vi har beveget oss bort fra mer eller mindre «steinalderverktøy» til moderne logistikk- og transportsystemer. Det har økt lagereffektiviteten i alle ledd. På begynnelsen av 1990-tallet var vi en del av Torgersen Engros. Den gang var vareplukket på lageret 800 millioner kroner i året med 100 medarbeidere. I dag er vareplukket for ASKO ØST 11 milliarder kroner i året med tilnærmelsesvis lik bemanning som under Torgersen perioden. En vesentlig årsak til dette er bruk av markedets beste IKT-systemer, herunder løsningene fra Lexit, understreker han.

I dag er vareplukket for ASKO 12 milliarder kroner i året med tilnærmelsesvis lik bemanning som under Torgersen perioden. En vesentlig årsak til dette er bruk av markedets beste IKT-systemer, herunder løsningene fra Lexit, sier IT-ansvarlig Tommy Strøm hos ASKO ØST på Vestby (th) sammen med forretningsutvikler Svein Degenes Lauritsen (tV) i Lexit Group Norway AS.

Velfungerende IKT-system

ASKO har i alle år benyttet produksjonssystemet IMI (Institutt for matematikk og informasjon). – Siden midten av 1990-tallet har vi hatt et tett samarbeidet med Lexit. De er vår viktigste samarbeidspartner innen vareplukkteknologi, som omfatter håndterminaler, truckterminaler og etikettskrivere. Vi har investert flere millioner kroner i slikt utstyr for å betjene våre kunder på en optimal måte.

Truckterminalene fra Lexit har integrert skanner og tastatur som er montert i truckens kjøreretning. En distanseskanner med en rekkevidde på 3-5 meter forenkler henting av paller på lager og oppstillingsområder. – Truck- og håndterminaler følger operativsystemet Windows. De håndterer sammenstillingsoppgaver, nedtaking og innkjøring på lager. Informasjonen fra truck- og håndterminalene overføres elektronisk inn i IMI slik at serviceavdelingen får umiddelbar informasjon om plukkstatus eller vareinnkjøring, forteller Strøm.

Håndterminaler benyttes av ASKOs lageroperatører. – De innhenter informasjon om vareomplassering, leter etter ledige plukkplasser og kan benytte terminalene til varetelling. De kan også sjekke varelinjer for støt- eller plukkplasskontroll, sier Strøm. Han legger til at vareplukk skjer med stemmegjenkjenning (Pick-by-Voice). – Når operatørene har avsluttet sine plukkoppgaver, får de automatisk utskrift fra forhåndsdefinerte skrivere som er utplassert på forskjellige lagerlokasjoner. Dermed har de full oversikt over hvor mange etiketter som skal påføres hver pall.

Etikettprintere fra Lexit benyttes på ytterforpakninger og distribusjonsforpakning (D-pak) og til mindre detaljvarer. Ferdig plastinnpakkede paller merkes med etikettskrivere og benyttes også til hyllemerking. – Vi er helt avhengig av etikettskriverne i våre logistikk- og transportoperasjoner, sier Strøm.

For øvrig benytter 200 av ASKO ØST’s lastebilsjåfører håndterminaler for innmelding av vareleveranser.

Overgangsfase

Fra årsskiftet 2013/2014 fikk ASKO nye terminaler, skannere, tastatur, monteringsbraketter og overgangskabler for montering på truck. – Utrullingen er nå i full gang, sier Strøm. ­Han kan fortelle at Microsoft har sagt opp supportavtalen på XP. – Vi tar nå i bruk Windows7 på våre terminaler.

Håndterminalene til ASKO ØST utsettes for tøff behandling. Noen ganger ramler de i betonggulvet eller blir overkjørt av trucker. I slike tilfeller må de enten repareres eller fornyes. – Tekniske problemer eller driftsstans på utstyr kan få dramatiske følger for oss. Hver uke omsetter vi for 250 millioner kroner. Driftsstans på noen få timer kan beløpe seg til flere millioner kroner. Utstyret fra Lexit er avgjørende for å unngå nedetid. Vi har derfor inngått en altomfattende maskinparkavtale som omfatter skader på terminaler og etikettskrivere.

– For å unngå driftsstans må ASKO ha et driftssikkert og robust utstyr som tåler tøffe påkjenninger. For å sikre seg mot dette har ASKO en egen terminalpool. Reparasjonstiden på håndterminaler tar normalt 3-5 dager mens den for truckterminaler er noe lengre, sier forretningsutvikler Svein Degenes Lauritsen i Lexit Group Norway AS. Han kan fortelle at Lexit har et bufferlager med utlånsterminaler og nødvendig back-up utstyr for å sikre kunden mot uforutsette hendelser.

Ledelsesansvar

ASKO er i kontinuerlig forandring. På spørsmål om hvor viktig det er å forankre IT-strategien hos ledelsen i selskapet, svarer Strøm: – Helt avgjørende. Uten deres engasjement hadde vi aldri vært der vi er i dag. De fleste av våre konkurrenter benytter samme produksjonssystemer med truck- og håndterminaler og etikettprintere. Vår styrke er at vi sammen med Lexit fra dag en har tilpasset løsningene til våre behov. Effektiv lagerplukk og riktig utnyttelse av trucker og lastebiler, er også viktig for å nå våre ambisiøse miljømål, avslutter Strøm