Miljøkrav møter merkebehov

Det blir stadig strengere krav til merking, og nye merkeforskrifter sammen med sesongbaserte design og fortløpende kampanjer resulterer i at det hele tiden kommer nye etikettløsninger på markedet. Variantene blir flere og ledetiden kortere, og etiketten blir mer å se som en ferskvare, på lik linje med maten.

Det blir også stadig mer fokus på miljø, og bevisstgjøringen bidrar til at vi tar miljøhensynet med oss inn i hverdagen. Bedrifter setter store ressurser inn på å samordne økonomi, miljø, funksjonalitet, teknologi, emballasjedirektiv og produktpresentasjon slik at man får optimale løsninger.

Emballasjeoptimering vil si å tilpasse emballasjen slik at man bruker tilstrekkelig materiale for at produktet skal være godt nok beskyttet, men ikke mer enn nødvendig.

I takt med tiden utvikler emballasjen seg i stadig nye retninger. Endrede demografiske strukturer, samfunnssyn, hygieneforskrifter samt økt handel og konkurranse krever nye og bedre emballasjeløsninger. I tillegg kommer nye krav om at emballasje skal designes for gjenvinning.

ØkoDesign

ØkoDesign tar for seg hvert enkelt stadie i etikettens livssyklus fra råvare til slutten.

Livssyklus-analysen benytter standardiserte metoder (ISO – europeisk standard) for den systematiske analysen av miljøets påvirkning.

Det er utviklet verktøy og virkemidler for å redusere den langsiktige miljøbelastningen og som hjelper oss til å ta bærekraftige valg. Dette bidrar til at det produseres effektive etiketter for hele verdikjeden.

LabelLife er et verktøy som gir informasjon om konsekvensene av materialvalget som gjøres. Det vil også vise hvilke faktiske besparelser det gir på miljø og økonomi – to materialer sammenliknet med hverandre. Resultatet kan være en anbefaling om bruk av tynnere materiale, og det bør kanskje velges om det er «godt nok» og fungerer optimalt.

Valg av tynnere materiale vil også bidra til at man får flere etiketter pr. rull, som igjen gir mindre stopp under etikettering, som igjen resulterer i en mer effektiv produksjon. Det vil gi mindre avfall på grunn av færre innstilinger og derfor igjen mindre miljøkonsekvenser.

RafCycle tar etikettens resirkulering til et nytt nivå og gjør avfall om til en ressurs. Målet er å minimere avfall og maksimere gjenbruk av råvarer.

Selvklebende etiketters biprodukter som ellers ville forbrennes eller deponeres, gis nytt liv.

Figuren viser etikettens livssyklus.

 

Dette var også tema da Den norske emballasjeforening hadde seminar 22. juni 2016.
Se omtale på Packnews.no