Lexit One – nytt etikett- behandlingssystem er lansert!

Lexit Design Center – etiketten godkjennes

Originalen legges ut på nettet i Lexit Design Center, og kundene logger seg inn med brukernavn og passord. Her kan etikettene enkelt godkjennes eller eventuelle endringer legges inn. Siste versjon av etiketten vil alltid være den eneste tilgjengelige. Dette gjør det enkelt for både oss og kundene å holde orden på nye og gamle versjoner. Kunden kan hele tiden kontrollere hvilke etiketter som er under arbeid eller godkjent ved hjelp av oversikten i Design Center.

Lexit Online Center – bestill med PC eller telefon

Godkjente etiketter legges over til Lexit Online Center, der kundene kan sjekke etikettdetaljer og bestille det antallet de ønsker. Når bestillingen er gjort, genererer systemet en pris basert på mengde, kvalitet m.m. Underveis i produksjonsprosessen har kunden full oversikt over etikettene og kan sjekke alle aktiviteter, som for eksempel planlagt produksjonsdato og leveringsdato. Dette kan gjøres fra enten pc eller via app-en.

Lexit Sentralt merkesystem – kontroll til siste slutt

I Lexit Sentralt merkesystem legges alle produserte etiketter inn på kundens sentrale server. Slik får alle produksjonssteder tilgang til siste godkjente etikett. I produksjonen leverer systemet bilder til industriskjermer for bildegjenkjenning under produksjon, pakking og etikettering. Dette er en uvurderlig funksjon i produksjonsmiljøer der nasjoner og språk kan være mange. Bildet av etiketten følger jobben hele veien. I tillegg kan operatøren åpne en pdf-fil på sitt eget språk, der det ligger pakkeforskrift på den etiketten som skal produseres. En siste fordel: Alle systemoppdateringer tas over nettet av Lexit Group sentralt.

Når nye merkeforskrifter for innholdsdeklarasjoner trer i kraft 13. desember 2014, står allerede systemet klart og kan tilpasse seg disse kravene.