Lexit One – nå med ny modul “Web-to-print”

Lexit Group lanserte i 2013 et helt nytt system for nettbasert etiketthåndtering – Lexit One. Systemet forenkler filflyten og kommunikasjonen i alle ledd i etikettproduksjonen, helt fra design og godkjenning i starten av prosessen til bestilling, trykk, distribusjon og vareproduksjon i sluttfasen. Forutenom å være tidbesparende, får kundene våre full oversikt og kontroll over alle etiketter gjennom hele produksjonen. Alt ligger tilgjengelig på nett. For å gjøre systemet ekstra brukervennlig, utviklet vi også en app for bestilling.

Systemet er nå godt innarbeidet både internt hos oss og ute hos kundene, og tilbakemeldingene siden lanseringen har kun vært positive.

Web-to-print – repro/design “robot”

Med et solid og velfungerende system i bunn, og med konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne, fortsatte vi å se etter nye muligheter for utvikling og forbedring. Resultatet presenterer vi nå i versjon 2 med ny modul “Web-to-print”. Med denne modulen gis kundene ytterligere styring og kontroll over egne etiketter. Eksempelvis kan nå endringer på eksisterende etiketter (ingredienser, næringsinnhold etc.) gjøres uten vår hjelp. Modulen Web-to-print holder orden på nye og gamle versjoner i forhold til lagring.

Det er også mulig for kundene å opprette nye etiketter i allerede eksisterende serie/design, samt redigere layouter og print/tiltrykk i egen produksjon via Lexit Cloud (vår egen skytjeneste).

Recipe Explorer – deklarasjonshåndtering

I ”Web-to-print” er det en direkte kobling mot programvaren Recipe Explorer, som er spesielt utviklet for å hjelpe næringsmiddelprodusenter med å administrere resepter, ingrediens-lister og ernæringsmessig informasjon. I praksis fungerer det sånn at dersom kunden endrer en resept, vil det automatisk skje en oppdatering på etiketten. I tillegg genererer også programmet automatisk produktblader, lister over ingredienser i synkende rekkefølge og beregning etter næringsstoffet basert på matvaretabellen, og med riktig fontstørrelse og uthevet allergen.

Håndtering av ingrediensfortegnelsen manuelt, er både tidskrevende og usikkert med tanke på feilkilder – med Recipe Explorer gjøres alle beregninger automatisk, noe som minsker risikoen for kostbare feil. Det gjør det også enkelt å eksperimentere med ulike ingredienser og utvikle egne oppskrifter.

Med den nye modulen, tar vi nettbasert etiketthåndtering et stort skritt videre.

 

Få utfyllende informasjon om Lexit One og etiketthåndtering se her, eller ta kontakt med:

Jostein Sæter: 902 06 948 / jostein.saeter@lexit.no

Annett Malmo: 400 38 134 / annett.malmo@lexit.no