Lexit Group-messe: Messekonseptet har kommet for å bli

Lexit Group har all grunn til å være fornøyd med oppslutningen på årets messe i Posthallen som igjen samlet over hundre nye og eksisterende kunder. – Vi kan ikke annet enn å være strålende fornøyd, sier messegeneral Svein Lauritsen, som kun har fått positive tilbakemeldinger fra de mange besøkende. – Dette er et messekonsept som har kommet for å bli, understreker han.

Det er 4. gang Lexit Group arrangerer messen i Posthallen. – Flere store og små kunder valgte å ta turen innom messa for å få et overblikk over hva vi som totalleverandør kan levere – alt under ett og samme tak. Vi hadde et stort mangfold av produktnyheter og løsninger innen lager og logistikk, datafangst, industri, etikettproduksjon og retail med state-of-the-art software-løsninger innbakt i produktene samt egenutviklet software. Årets oppslutning skyldes et godt gjennomarbeidet messekonsept, sier Lauritsen. – Kundene fikk hjelp av våre høyt kompetente medarbeidere fra våre fagavdelinger etikett, industri, datafangst, retail og service. De fikk også muligheten til å diskutere sine utfordringer og møte fagfolk fra egen bransje. Tilbakemeldingen er at messa favnet vidt og bredt. Vi fikk flere spennende kundehenvendelser som nå blir tatt tak i.

MESSEGENERAL: Svein Lauritsen til høyre på bildet sammen med kunder og kollega Gunnar Herseth, var fornøyd med responsen på messa.
 

Vi fikk noen av kundene våre til å uttale seg om samarbeidet vårt:

WITTUSEN & JENSEN

Godt og fruktbart etikett-samarbeid

Wittusen & Jensen er et familieeid selskap som i 2017 feiret 120 års jubileum. De leverer alt av forbruksmateriell og markedsføringstjenester til bedrifter og omsatte i fjor for 600 millioner kroner. Siden 2016 har Wittusen & Jensen samarbeidet med Lexit Group. – Vi er distributør av etiketter som vi kjøper fra leverandøren. Samarbeidet har vært fruktbart og oppfølgingen har vært tett og god. Etikettene vi benytter er nøytrale og brukes som transportetiketter eller til merking av emballasje. Etikettene er et viktig virkemiddel for å fremstå som en totalleverandør og gjør at vi kan tilby komplette løsninger til våre kunder, sier salgssjef Vidar Granaas og innkjøpssjef kontor og forbruksmateriell Bjørnar Sørensen.

Styrker vår relasjon til Lexit Group

– Vi deltar på messa for ytterligere å styrke vår relasjon til Lexit Group. Samarbeidet med Pernille Johansen og hennes medarbeidere er viktig i så måte. På messa innhentet vi informasjon om nyheter og fikk kunnskap om flere interessante løsninger, sier Granaas og Sørensen. De mener det er viktig å skape gode relasjoner til leverandører. – Som en del av våre leveranser på emballasjeområdet, er etikettløsningene til Lexit Group meget viktig for oss.

WITTUSEN & JENSEN: – Siden 2016 har samarbeidet med Lexit Group vært fruktbart og oppfølgingen har vært tett og god, sier salgssjef Vidar Granaas og innkjøpssjef kontor og forbruksmateriell Bjørnar Sørensen i Wittusen & Jensen. – Vi deltok på messa for ytterligere å styrke vår relasjon til leverandøren.

 

TESS

Datafangst forenkler kundens kjøpsprosess

TESS er 50 års jubilant i 2018 og er 100 prosent norskeid. – Vi har samarbeidet med Lexit Group på datafangstområdet i flere år, spesielt på bruk av håndterminaler til varetellinger og på våre utskutte lagre der kundene selv bruker terminalene til å generere ordre fra vareuttak, sier Kjetil Thorkildsen i TESS.

TESS er store på slanger og tilhørende tjenester. – Ca. 200 000 artikler fordeler seg på slanger og kuplinger m.m. TESS leverer slanger, men også drifts- og vedlikeholdsprodukter som eks. arbeidstøy, verneprodukter, sveis, festemateriell og verktøy med tilhørende tjenester.

For oss er datafangst med på å forenkle kundens kjøpsprosess. Han kan fortelle at håndterminalene fra Lexit Group brukes til vareflyt på selskapets utskutte lagre men også til intern varetelling. – Vi benytter også håndterminaler til vårt slangevedlikeholdssystem TESS Hose Management (THM).

Supportavdelingen sikrer nødvendig oppetid

Håndterminalene er linket opp mot selskapets ERP-system, som genererer tellelister til varetellinger men også salgsordre som er integrert mot ERP-systemet.

Lexit Group har spesialkompetanse på mange fagfelt

Det er første gang Thorkildsen deltar på messa i Posthallen. Lexit Group har spesialkompetanse på mange fagfelt. – På messa fikk jeg kunnskap om hvilke systemer de nå utvikler sammen med sine kunder for å effektivisere og forbedre driften, sier Thorkildsen. Han kan fortelle at målet til TESS er å bli mer digitale og jobbe med LEAN-tankegangen i hele selskapet. – Vi har over 100 servicesentre i Norge og er etablert i 6 land. Det er enormt mye å hente på datafangst, digitalisering og på LEAN for å oppnå økt vekst og bruke tiden på mer verdiskapende arbeid. Lexit Group er en av flere partnere vi jobber tett med.

TESS: – Vi har samarbeidet med Lexit Group på datafangstområdet i flere år, sier Kjetil Torkildsen hos TESS. – På messa fikk jeg kunnskap om hvilke systemer de nå utvikler sammen med sine kunder for å effektivisere og forbedre driften.

 

SUPPLÈR

Strategisk viktig samarbeid med Lexit Group

Supplèr arbeider i markedet som konsulenter og leverandører primært til frittstående foretak (butikk og varehandel) på Vestlandet. – Vi betjener også kunder fra Kautokeino i nord til Lindesnes i sør. Vi er involvert i innsalgsprosessen og setter sammen retail/POS-utstyr levert av hovedleverandøren Lexit Group. Det omfatter operatørenheter/kasser med touch-skjerm, kundedisplay, printer, kasseskuff og strekkodeleser, sier daglig leder Hans Inge Myrvold og teknisk leder Geir Ove Nilsen i selskapet. De kan fortelle at Supplèr har fire ansatte og forventer en omsetning på 4,5 millioner i 2018. – Vi er et nyetablert selskap som jobber utelukkende med retail/POS-løsninger. Våre løsninger er høyaktuelle nå som den nye kasseforskriften trer i kraft 1. september i år. Den vil skjerpe kravene til sertifiserte og godkjente systemer.

Lang fartstid i bransjen og god kompetanse

Samarbeidet med Lexit Group har vært strategisk viktig fra dag én. – De har meget lang fartstid i bransjen og meget god kompetanse på sine fagfelt, sier Myrvold og Nilsen. – Det som kjennetegner Lexit Group er høy kvalitet på produkter og teknisk personell som bistår med sin kompetanse.

Gode innspill til produkter/løsninger

Supplèr deltar på messa for å gjøre seg kjent med hva som beveger seg i markedet av nyvinninger på hardware området. – Vi får regelmessig ønsker og problemstillinger fra våre kunder som vi prøver å imøtekomme. På messa fikk vi gode innspill til produkter/løsninger som vi vil videreformidle til våre kunder, sier Myrvold og Nilsen. – Våre primærkunder er små- og mellomstore virksomheter innen butikkvarehandel. Vi har også en del mindre kjedeforetak med opptil seks butikker. Lexit Group har muskler til å hjelpe oss inn på nye markedssegmenter og kommer med mange gode innspill til å betjene våre kunder på en best mulig måte.  

SUPPLÈR: – Samarbeidet med Lexit Group har vært strategisk viktig fra dag én. – De har meget lang fartstid i bransjen og meget god kompetanse på sine fagfelt, sier daglig leder Hans Inge Myrvold og teknisk leder Geir Ove Nilsen i Supplèr. – På messa fikk vi gode innspill til produkter/løsninger som vi vil videreformidle til våre kunder.

 

PAYTEC

Retailproduktene til restaurantbransjen fungerer knirkefritt

Retail/POS selskapet Paytec i Haugesund har hatt en sterk vekst, sier daglig leder Rune Hagland, som startet selskapet i 2012. – Frem til i dag har vi gjort det meget bra på leveranse av butikkdata til restaurantbransjen. 2017 ble tidenes omsetningsår og vi forventer en enda større vekst i 2018. Omsetningen i fjor ble 4,1 millioner mens den vil passere 5 millioner i 2018. Det er bra for et selskap med kun to ansatte. Samarbeidet med Lexit Group har vært avgjørende for vår vekst. De har gitt oss gode betalingsbetingelser, noe som er viktig for små selskaper. Lexit Group er fremover lente og hjelper oss med utstyr som kundene har behov for. Før Paytec ble etablert benyttet vi hardwareutstyr fra forskjellige leverandør med sviktende resultat. Med Lexit Group på laget har vi ikke fått en eneste telefon fra kunder med garantisaker. Så langt har utstyret fungert knirkefritt.

Fremtidige hardwareløsninger i fokus

Paytec deltok primært på messa for å treffe bransjefolk og utveksle erfaringer med Lexit Groups medarbeidere. – Her fikk jeg muligheten til å diskutere løsninger og høre hva andre har gjort på retail/POS-området. Det er også lærerikt å se på hardwareprodukter som jeg pr. dags dato ikke har i min produktportefølje men som kan bli interessant for mine kunder, sier Hagland, som ser på Lexit Group som en viktig samarbeidspartner. – Nå forsøker jeg å få min software leverandør til å innlede et samarbeid med dem. 

PAYTEC: Samarbeidet med Lexit Group har vært avgjørende for vår vekst. På messa traff jeg bransjefolk og utvekslet erfaringer med medarbeiderne til leverandøren, sier daglig leder Rune Hagland hos Paytec.

 

Vi takker for gode tilbakemeldinger og bidrag til en innholdsrik dag

– Tilbakemeldingene viser at de besøkende fikk svar på sine spørsmål om bredden av våre produkter og løsninger fra våre medarbeidere med spesialkompetanse innenfor hvert sitt fagområde. Vi registrerer også at den uformelle atmosfæren gjør at et flertall av de besøkende blir værende på messen gjennom store deler av dagen, og det tar vi som et godt tegn på at vi har fått til noe viktig med dette konseptet. Vi gleder oss allerede til å åpne dørene igjen til messe i 2019, avslutter Lauritsen.

 

Vi lar bildene nedenfor tale for seg...

 

Fikk du ikke anledning til å delta på messen og sitter inne med spørsmål eller bare vil diskutere produkter/løsninger, ta mer enn gjerne kontakt med oss!

Vi sees igjen på messe i 2019!

 

TEKST/FOTO: Trond Schieldrop

 

Se artikkelen på Transport & logistikk / packnews.no / retailmagasinet.no / Ny Teknikk / packnet.se