Lexit Group-messe 2019 – Med fokus på hele verdikjeden

Lexit Group avholdt i slutten av januar den årlige messen for kunder og samarbeidspartnere, denne gangen på Felix Konferansesenter i Oslo. Det viste seg også i år å bli en stor suksess for alle de involverte.

– Årets messe har vært vår beste noen gang, og vi føler oss privilegert som år etter år kan arrangere denne fagdagen og samle så mange av våre forbindelser – både nye og godt etablerte kontakter gjennom flere år. Vi var enda bedre forberedt som messeholdere denne gangen, hvor vi i større grad presenterte hele verdikjeden vår samt fokuserte på software-løsninger i alle ledd. Vårt nyeste suksessprodukt, SAS-løsningen, vakte stor interesse blant mange, som for øvrig både kunne teste live og se den i bruk. Dette var en dag vi fikk mye ut av både faglig og sosialt sett, og alle tilbakemeldinger fra de besøkende har udelt vært positive, sier salgssjef for datafangst, og messegeneral Svein Lauritsen hos Lexit Group.

HELE VERDIKJEDEN: Avdelingssjef for datafangst, Svein Lauritsen mener vi denne gangen i større grad presenterte hele verdikjeden vår samt fokuserte på software-løsninger i alle ledd.

Lexit Group som totalleverandør

Som tidligere nevnt ble fokuset på å vise frem hele bredden i forhold til alle de forskjellige produktgruppene spisset ytterligere denne gangen, og spesielt industriavdelingen presenterte i år flere av sine løsninger. Daglig leder Lasse Eriksen, forteller nettopp hvorfor dette ble et fokusområde og viktigheten av et slikt fokus;

– Ved å vise frem hele bredden vår kan vi gi kundene noe ekstra som kanskje er vanskeligere å vise frem i hverdagen. En kunde kan vite at vi driver med POS, men de er kanskje ikke kjent med at vi også driver med RFID. På denne måten kan vi løse andre behov enn det de i utgangspunktet kom for å finne ut av på messen.

Dette er også noe Mikael Thorsgaard, ansvarlig for software hos Lexit Group, erfarte på årets messe:

– Når vi er ute hos kunder er det ofte et spesifikt mål som står i sentrum, og vi har derfor ikke alltid tid til å trekke inn andre produkter eller løsninger som kan være av interesse. Derimot vil en messe som dette gi både tid og rom til disse viktige samtalene.

SOFTWARE: Mikael Thorsgaard (t.v.), her sammen med servicetekniker Thomas Karlsen, mener at en messe som dette både gir tid og rom for viktige fagsamtaler.

Sterke relasjoner fremmer vekst for alle parter

Som et tillegg til det faglige opplegget var messen et sted for å pleie allerede etablerte, så vel som nye relasjoner med deltakerne;

– En slik messe er en fin arena for konstruktive og viktige fagsamtaler med våre kunder og samarbeidspartnere. Her kan vi diskutere nye produkter og løsninger, men også pleie relasjoner som er viktige for alle parter i det daglige, sier daglig leder Lasse Eriksen.

FOKUS PÅ BREDDE: Lasse Eriksen, daglig leder mener messen er viktig for å diskutere nye produkter og løsninger, men også pleie relasjoner som er viktige for alle parter i det daglige.

SalMar – Fremtidsplaner og relasjoner

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. De har lenge samarbeidet med Lexit Group og møtte også opp på årets messe;

– Å opprettholde de gode relasjonene som forbedrer den daglige kontakten mellom oss og Lexit Group var i fokus for oss på årets messe. Samtidig var vi interesserte i å se nærmere på nye løsninger og nye produkter vi kan dra nytte av i fremtiden. Dette gjelder både software og hardware, men det er printere og håndterminaler vi er mest spente på å se nærmere på, sier Kent Vidar Johansen, IT-ansvarlig hos SalMar.

Samarbeidet med Lexit Group virker å være noe SalMar setter stor pris på;

– Forholdet vårt til Lexit Group er veldig godt. De jeg har kontakt med er alltid hjelpsomme og veldig hyggelige. Spesielt har jeg hatt mye kontakt med industriavdelingen som alltid møter opp om vi trenger hjelp til service eller lignende. Spesielt er Trondheimsavdelingen veldig gunstig for oss da de har kort reisevei om et akutt problem skulle oppstå. Seneste et par dager før messa var de på plass for å løse en utfordring, noe vi setter stor pris på, sier Johansen.

SALMAR: Kent Vidar Johansen (t.h.) sammen med kollega Mindaugas Tamosiunas, kom på messen for å se nyheter på både software og hardware, men var mest spent på printere og håndterminaler.

Myklebust verft – Rett og slett et godt samarbeid

Etter over 100 års drift er Myklebust verft en bauta innenfor norsk verftsvirksomhet. De har opparbeidet seg en god og solid erfaring rundt all behandling av fartøy både hva gjelder nybygg og service. De deltok i likhet med mange andre på årets messe for å se nyheter og utforske mulige løsninger de kan benytte seg av.

– Det er i hovedsak to ting vi ville se nærmere på under årets messe, et verktøyhåndteringssystem og servicesystemet LexService. Vi har per dags dato en god del datafangst utstyr, men er nå også interessert i software, sier Daniel Moltumyr, lageransvarlig hos Myklebust verft. Når det kommer til forholdet de har til Lexit Group er dette noe Moltumyr anser som veldig godt:

– Vi ser på Lexit Group som en innovativ leverandør som er sidestilt med oss. Herunder tenker jeg på at vi kan gjøre hverandre gode gjennom vårt samarbeid. De har veldig god service og vi opplever aldri noen problemer med å få hjelp om det skulle være noe. Alt i alt er det et godt samarbeid som vi håper vil fortsette og utvikle seg i fremtiden slik at vi begge kan vokse videre sammen.

MYKLEBUST VERFT: Daniel Moltumyr deltok på messen for å se nyheter og utforske mulige løsninger de kan benytte seg av, men i hovedsak et verktøyhåndteringssystem og servicesystemet LexService.

Oluf Lorentzen – Nytt ERP-system

Jarl Eirik Bærø deltok fra Oluf Lorentzen, som er en av landets største leverandører av matvarer til dagligvaremarkedet. Med et produktsortiment på nærmere 3000 varer er det mye å holde orden på.

– Vi har samarbeidet med Lexit Group i snart tjue år nå og er veldig fornøyd. Lexit Group har god kunnskap om logistikk, printere og datafangst samtidig som de er en bedrift i passe størrelse slik at vi blir tatt godt vare på. Vi har et veldig godt samarbeid og vet at vi får hjelp om det skulle brenne. Gode relasjoner og flinke folk er noe vi ikke tar for gitt og setter stor pris på. På årets messe var det flere områder Bærø ønsket å utforske nærmere;

– I år ønsket vi å se nærmere på teknologi og produkter knyttet til logistikk ettersom vi er i ferd med å bytte ut hele vårt ERP-system. Dette er noe vi ønsket å diskutere på messen så vel som å vedlikeholdet det gode forholdet vi har til Lexit Group.

OLUF LORENTZEN: It-sjef Jarl Eirik Bærø sammen med Mikael Thorsgaard, software ansvarlig hos Lexit Group.

En messe til etterfølgelse

Internt i Lexit Group var det entydig god stemning etter årets messe. Dagen ble en suksess også fra selskapets ståsted. Geir Karlsen, ansvarlig for retail hos Lexit Group, vektlegger gevinsten av det gode oppmøte og viktigheten av å arrangere en slik messe.

– Det store oppmøtet og interessen for det vi skal vise frem tror jeg bunner i hvordan messen er bygget opp. Ved å holde en lukket messe som dette for nye og eksisterende kunder vil de som møter opp ha en genuin interesse av å delta og et formål med sitt besøk. Jeg er veldig fornøyd med årets arrangement, og sitter igjen med mange gode samtaler og spennende oppgaver å følge opp fremover.

POS/RETAIL: Geir Karlsen, ansvarlig for retail, presenterte et bredt spekter av retail-produkter og sitter igjen med mange gode samtaler og spennende oppgaver å følge opp etter messen.

Ser allerede frem til neste messe

Messegeneral Svein Lauritsen er sikker i sin sak:

– Vi har igjen fått en bekreftelse på at dette er en messe som er kommet for å bli. Vi har fått mye skryt av både leverandører og kunder på at dette er et virkelig bra tiltak som de setter stor pris på. Vi håper mange vil ta turen tilbake og ser allerede frem til vi gjentar suksessen neste år.

 

Få et inntrykk av stemningen fra bildebonanzaen nedenfor

SERVICE OG SUPPORT: Synne Egeberg, servicekoordinator, sammen med Eivind Eriksen, lageransvarlig (og messe-journalist) fikk god kontakt med kundene gjennom dagen.

ETIKETTER: Jostein Sæter, avdelingssjef etikett, presenterte både digitalt etiketthåndteringssystem og en stor del eksempler på etiketter produsert til næringsmiddelbransjen.

ETIKETTER TIL NÆRINGSMIDDELBRANSJEN: Mesteparten av etikettene vi produserer i trykkeriet vårt i Gøteborg leveres næringsmiddelbransjen, men vi leverer til alle bransjer.

FORNØYD MED RESPONSEN: Stefan Haugerud, retail tekniker, Geir Karlsen, ansvalig retail, og Gunnar Herseth, eier og forretningsutvikler, får gode tilbakemeldinger på presentasjonen av produkter og løsninger på messen.

DATAFANGST: Helge Stenstvedt, Key Account Manager, presenterer produkter for interesserte kunder.

VELKOMST OG INNSJEKK: Ida Lillemo og Kari-Anne Fjellheim tok imot alle gjestene og delte ut goodiebags.

SELGER ETIKETTER: Våre engasjerte etikettselgere, Thomas Sørlie og Pernille Johansen viste mer enn gjerne frem produkt-etikettene i kjøledisken.

STOR INTERESSE FOR INDUSTRI: Lasse Eriksen, Trond Are Halldén og Per Kristian Myklebust tok seg av de mange interesserte kundene når det gjaldt industriløsninger.

UFORMELL STEMNING: Konseptet "åpent hus" gir mange muligheter for både mingling og fagprat, samt at kundene kan dele erfaringer seg imellom.

RETAIL-LØSNINGER: Øystein Stakvik, software tekniker, demonstrerer en ny løsning for Fredrik Elmertoft fra Soti.

SELVBETJENTE KIOSKER: Stefan Haugerud i hyggelig samtale med Terje Holte fra Umoe Restaurants som er kunde av selvbetjente kiosker fra Lexit Group.

INTERESSE FOR DATAFANGST: Lasse Eriksen, Mikael Thorsgaard og Gunnar Herseth demonstrerer datafangstløsninger for interesserte kunder.

RETAIL PRODUKTER: Geir Karlsen presenterer produkter for noen av de mange kundene som kom for å se retail-nyheter på messen.

SAS-LØSNING: Gunnar Herseth presenterer vår nyeste SAS-løsning for interesserte kunder.

HYGGELIG MESSEBESØK: Helge Stenstvedt sammen med en blid gjeng fra Widerøe som hadde tatt turen til messen for å se produkter og løsninger.

PRODUKTER OG LØSNINGER: Daniel Thorsgaard, Key Account Manager og Marius Andersen, software tekniker, i engasjert dialog med noen av gjestene.

GOD STEMNING: Mange av de gode fagsamtalene fant sted i restaurantområdet.

INDUSTRI: Lars Magne Sponevik, servicetekniker hos Lexit Group (t.h.) sammen med gode forbindelser.

DEVICE MANAGEMENT: Vår samarbeidspartner på Device Management, Soti MobiControl deltok med egen stand på messen.

VOICE-LØSNINGER: Lasse Eriksen i dialog med Ragnhild Olsen og Erik Lindberg fra OnLog AS som presenterte voice-løsninger på messen.

POS/RETAIL: Her er et utvalg av produkter og løsninger som ble presentert på messen.

RFID: RFID varetelling på lager var en av løsningene som ble presentert på messen.

DATAFANGST: Her er et utvalg av produkter og løsninger som ble presentert på messen.

DATAFANGST: Her er et utvalg av produkter og løsninger som ble presentert på messen.

PRODUKTMERKING/INDUSTRI: Her er et utvalg av produkter og løsninger som ble presentert på messen.

 

TEKST/FOTO: Eivind Eriksen og Tone H.M. Sagen, Lexit Group

 

Vi sees igjen i 2020!

 

Se også artikkelen publisert hos PackMarknaden (packnet.no)  / packnews.no