Lexit Group leverer Motion tablets til intelligente ambulanser i Danmark

Med PPJ - Prehospital Pasient Journal - kommer sykehuset helt ut til ambulansen.

CSC er hovedleverandør av PPJ til de danske regionene i samarbeid med en rekke underleverandører, inkludert Lexit Group.

Lexit Group har levert Motion C5 tablet og er en del av serviceorganisasjonen som står for driften av tabletene i alle fem regionene som har fått den levert.

 

For mer informasjon, les mer på CSC eller i pressemeldingen nedenfor

Pressemelding:

Den intelligente ambulanser kjører snart i Danmark

Det blir litt mindre farlig å bli syk eller skadet i Danmark etter september i år. Alle danske ambulanser sender da pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenopptak automatisk og direkte til akuttmottaket. Dette gir leger og sykepleiere muligheten til å starte riktig behandling så snart ambulansen ruller inn.

København, 20 mai 2015 - Tidligere fikk akuttmottaket på sykehuset leverte en håndskrevet journal på gjennomslagspapir når ambulansen kom. Denne var ofte uleselig, ettersom det ble skrevet på vei til sykehuset. Blodtrykk, oksygenmåling, temperatur og puls ble registrert manuelt og sykehuset hadde informasjonen kun hvis ambulansemedarbeiderne kom gjennom på telefon underveis.

Nå er det nye tider for akuttavdelingene. Med PPJ - Prehospital Pasient Journal - kommer sykehuset helt ut til ambulansen. Alle data som registreres i ambulanser, legehelikopter og i legens bil er tilgjengelig i sanntid fra akuttmottaket, slik at leger og sykepleiere får et mer nøyaktig bilde av pasientens tilstand før pasienten kommer.

PPJ bidrar til å redde liv

Det er mange fordeler med løsningen. Det spares tid på ulykkesstedet, fordi de ansatte ikke trenger å bruke tid på å gi akuttmottaket informasjon via telefon. PPJ beregner også automatisk en såkalte 'traumescore " som brukes til å vurdere pasientens tilstand.

I akuttmottaket, traumesentre og legens bil kan lege og spesialister følge pasientens tilstand gjennom målinger og informasjonen som er tastet inn på veien i ambulansen. Det gir bedre mulighet til å starte riktig behandling når ambulansen ruller inn, og det gir også en muligheten til å få telefonassistanse fra spesialister under transport økes.

Landsdekkende

Ansatte i ambulanser, akuttmedisinsk biler, akuttmedisinske helikoptre og akuttmottak og traumesentre samt danske AMK sentraler over hele Danmark skal få tilgang til Prehospital Pasient Journal allerede i år. Alle danske ambulanser kan bruke løsningen fra september i år.

"Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transport og ved mottak av pasienten på sykehuset. Hele hensikten med arbeidet i pre-sykehussektoren, som finner sted utenfor sykehuset, er å redde liv, redusere sykdom og forbedre pasientens sjanser til å overleve, "sier Claus Kofoed, CIO i Nord-Jylland, som er styringsgruppen for det interregionale PPJ prosjektet fortsetter :
"Det er veldig mye hente i den pre-hospitale innsatsen, og det er et område som gir gode resultater. Fra september er vi i mål med det første målet for et fungerende PPJ i alle utrykningsenheter og ambulanser i hele landet."

Full intergrasjon mot sykehusene 

"Vi har allerede en velfungerende PPJ i Nord-Jylland, som er fullt integrert med sykehusene. Det er en ny og forbedret versjon av PPJsom nå rulles ut over hele landet, med siste region knyttet opp i september i år, " fortsetter Claus Kofoed.

Integrasjoner til sykehusenes andre systemer er også planlagt i alle regioner men implementering avhenger av IT-landskapet i hver region. 
"Det tar tid for personalet å forstå de ofte knapt leselige papirjournalene fra ambulansen som er håndskrevet under transporten. Det er ingen tvil om at digitaliseringen av ambulansene og hele beredskapsområdet vil optimalisere behandling og mottak av pasienter og dermed øke pasientsikkerheten, "sier Claus Kofoed, CIO i Nord-Jylland og styringsgruppen for interregional PPJ prosjektet.

For mer informasjon om PPJ i Danmark kan du kontakte:

Claus Kofoed, CIO i Nord-Jylland og styringsgruppen for interregional PPJ prosjekt og medlem av konsern sirkel for regioner Health (RSI)
Telefon: 97 64 96 00
Mail: c.kofoed@rn.dk

Teamleder Mette Lindstrom, regioner Helse (RSI)
Mobil: 26 17 18 56
Mail: mld@regioner.dk

Om Regionernes Sundheds-it

Regionernes Sundheds-it (RSI) ble dannet i februar 2010 og er regionenes felles organisasjon for samarbeid om helserelaterte IT-tjenester. Regionene arbeider etter en felles strategi om digitalisering av helsevesenet. For å realisere strategien, har regionene avtalt 15 milesteiner som skal gjennomføres i perioden fra 2014 til 2016.

Les mer om RSI på www.rsi.dk