Lexit Group invigde unik flexopress

Lexit Group bjöd in kunder och samarbetspartner när den officiella invigningen av företagets REVO-press från Bobst invigdes i oktober. Pressen med så kallad digital flexo är den första i Sverige.

TEXT/FOTO: Marcus Petersson, marcus.petersson@mentoronline.se

Tillströmningen av gratulanter och intresserade kunder var stor när den första s k REVO-pressen avtäcktes på Lexit Groups produktionsanläggning i Mölnlycke. Pressen ska öka produktiviteten i etikettproduktionen genom den långt drivna automatiseringen. Tryckaren blir mer och mer av en operatör som ska kontrollera att inget går fel utan att själv justera värden. Pressen ställer själv in optimala värden för tryckresultat och justerar dem kontinuerligt under pressen gång.

Även byten mellan olika jobb sker helt automatiskt och utan att pressen behöver stanna. Oavsett produktion behövs varken färgbyten eller valsrengöring. Alla jobb kan produceras med sju färger. Förutom CMYK, grön, orange och violett. Tack vare ett sinnrikt system byts tryckvalsen med nya klichéer under gång. Allt detta och mer därtill berättade företagets ciceroner från Bobst om för den imponerande publiken på plats.

– Revo-pressen använder samma tryckfiler som en digitalpress för att skapa tryckbilden på klichéer. Den trycker inte variabelt men i övrigt skiljer inte mycket. Uppstartstiden är ungefär densamma som för en digitalpress och makulaturen mellan två jobb begränsas till omkring 20 löpmeter, berättar Dan Pulling, Business Development Manager på Esko.

EXPERTER: Dan Pulling, Esko och Daragh Whelan, Bobst kunde som experter på REVO-pressen svara på alla frågor.

Mycket hög upptid

Pressens register och tryckbilden avläses konstanta och minutiöst. Avvikelser leder omedelbart till att pressen självjusterar värden som hastighet och tryckvalsens tryck mot substratet för optimalt resultat.

– Operatörens roll blir att fylla på färg och substrat, ladda maskinen med nya tryckvalsar och ta hand om färdigproducerade etikettrullar. Upptiden för en REVO-press ska ligga på 95 procent när jobben ligger på kö, och inget oförutsett inträffar, säger Daragh Whelan, Product Manager, Bobst.

Hos Lexit Group kommer REVO-pressen att ersätta två äldre flexopressar i den gamla maskinhallen. I den nya maskinhallen finns också plats för fler REVO-pressar.

– Tanken är ju att vi ska växa, säger Jostein Sæter, Lexit Groups Marknadschef. Inledningsvis kommer vi att köra pressen med tvåskift. Det enda som saknas för att kunna köra den non-stop är en autoslicer i början på pressen, så det är naturligtvis målet på sikt. Men en sak i taget. Pressen är en investering på 12 miljoner kronor och den nya hallen här har kostat det dubbla.

LEDARTRIO I LEXIT GROUP: Produktionschef i Mölnlycke Michael Paulin, VD Gunnar Herseth och Jostein Sæter, Marknadschef.

Lågmigrerande färger

Invigningsdagen till ära hölls presentation av samarbetspartnern Flint Group om lågmigrerande färger, som används för etiketter till livsmedelsproduktion. Lexit Group har nu bestämt sig för att helt gå över till lågmigrerande UV-färger för hela sin etikettproduktion.

– Det kostar lite mer men är rationellt och utesluter risken för att det blir fel färg på någon etikett någon gång, säger Jostein Sæter.

En stor del av de etiketter Lexit Group producerar sätts på förpackningar för livsmedelsprodukter och även om det ännu inte är något lagkrav, varken i Norge eller Sverige, så är det bättre att förekomma ett eventuellt lagkrav, menar han.

STOLTA LEVERANTÖRER: Fr v Johan Holmström, Enigraf, Per Olsson, Flint Group, Thomas Ejdemyr, Enigraf och Jan Viberg, Esko.

Kulörta lampor

Efter föredrag samlades alla för invigning av den nya tryckpressen i den nya fabrikshallen. I hallen om totalt 3 500 kvadratmeter inryms även lager och kontor. På ett givet tecken avtäckes tryckpressen som dittills dolts under ett mörkt skynke med kulörta lampor spelande över täcket för att åskådliggöra de sju färgerna som ska producera kundernas alla etiketter i framtiden.

Men helt sant behöver det nödvändigtvis inte vara. Tryckpressen är även utrustad tryckverk för lack, coldfoil och täckvit, varav ett av dem i nödfall kan användas för en spotfärg i Pantoneskalan om man inte når den med de sju färgerna.

BOBST: Den helautomatiserade REVO-pressen från Bobst står nu klar för drift på Lexit Group i Mölnlycke.

Fest in på kvällen

Efter invigningen minglades det runt pressen som alla ville titta närmare på och veta mer om. Sedan vidtog guidad rundvandring i fabrikslokalerna. Lexit Group visade sin verksamhet från prepress till färdig produkt på pall. Lexit Group producerar omkring en miljon självhäftande etiketter i veckan.

Avslutningsvis återsamlades alla i den nya maskinhallen där festligheter vidtog. Gästerna bjöds till oktoberfest vid långbord i traditionell mundering till taktfasta Tyrolertoner och stämningen var hög långt in på oktoberkvällen.

OKTOBERFEST: Invigningen hölls i oktober och vad ska man ha då om inte oktoberfest.

OPERATÖRERNA I LEXIT GROUP: Rickard Åkerberg och Emil Denzel har fått det förtroendefulla jobbet att köra den nya REVO-pressen.

APAK I MÖLNDAL: aPak är både leverantör och kund. Gänget som kom för att gratulera Lexit Group till den nya investeringen heter fr v Karin Friberg, Anders Bohlin, Nina Jacobsson och Christian Johansson.

NORFÄRS: Lexit Groups ägare och VD Gunnar Herseth mitten gladdes åt att många norska kunder kom till invigningen. Här med Erik Wilhelmsen och Elisabeth Fjeld från Norfärs.

TINE OG NOVA PRINT: Sidsel Hauge på Tine och Rune Sunde från Nova Print hade rest enda från Norge för att vara med på den historiska invigningen.

UPM RAFLATAC: Från UPM Raflatac som levererar etikettmaterial kom Sara Dahl och Helena Lundqvist.

Revo-pressen

Namnet REVO kommer från Revolution. Det är något som upphovsmakarna bakom pressen har velat åstadkomma på marknaden för etikettproduktion. Pressen som säljs av Bobst har utvecklats i ett nära samarbete mellan följande företag: Bobst, Esko, Flint Group, Du Pont, Prati och UPM Raflatac. Idag finns 20 installerade REVO-pressar i världen i länderna USA, Jordanien, Indonesien, Storbritannien, Kenya, Finland, Italien och nu Sverige.

 

Se artikeln i PackMarknaden side 15-17.