Icelandair – Nettbrett fra Lexit Group forenkler service og vedlikehold

Icelandair har i 1½ år benyttet nettbrettet Motion F5t til vedlikehold av sine fly på hovedbasen Keflavik utenfor Reykjavik, med stor suksess.

– Våre flymekanikere kan nå innhente informasjon om alt fra flydeler til service og vedlikehold på sine nettbrett. Det har effektivisert våre rutiner og spart oss for mye plunder og heft, sier systemkonsulent for IKT-systemer Bjarki Eliasson i flyselskapet.

Lexit Group AS på Kløfta har levert Motion F5t til samarbeidspartneren Edico i Reykjavik, som fikk avtalen med Icelandair. Edico leverer moderne IKT-løsninger til så vel offentlige som private virksomheter.

Styrket sitt nettverk

Icelandair Group opererer i den internasjonale fly- og turistmarkedet der Island er base for konsernets internasjonale rutenett. Icelandairs forretningsstrategi baserer seg på Islands geografiske posisjon, beliggende mellom Nord Europa og USAs østkyst. Ved å forene passasjerer som flyr til Island, med passasjerer som krysser Atlanteren via Island, har flyselskapet kontinuerlig utvidet og styrket sitt nettverk de siste tiårene. Icelandair forbinder 26 byer i Europa med 16 destinasjoner i Nord Amerika med Island som base.

Linjevedlikehold

– Nettbrettet F5t fra Motion brukes til linjevedlikehold av vår flyflåte fra Keflavik basen. F5t gir våre flymekanikere tilgang på nødvendig informasjon på nettbrettet, som er linket opp mot vårt nettbaserte programvaresystem for flyvedlikehold, sier Eliasson. Han legger til at IKT-verktøyet brukes også av flyselskapets logistikkpersonell når det skal rekvireres reservedeler fra lager. – Så langt har vi kun positive erfaringer med bruk av nettbrettløsningen fra Motion. Våre flymekanikere er avhengig av rask Internettilgang for å effektivisere vedlikeholdet og forbedre våre logistikkoperasjoner.

 

LINJEVEDLIKEHOLD: – Nettbrettet F5t fra Motion brukes til linjevedlikehold av vår flyflåte fra Keflavik basen, sier systemkonsulent for IKT-systemer Bjarki Eliasson i flyselskapet. Her sammen med mekaniker Carl Ólafur Burrell.

Riktig IKT-verktøy

For 1 ½ år siden testet Icelandair ut flere nettbrettløsninger, men det var kun F5t som oppfylte selskapets krav til robusthet og stabilitet. Løsningen fra Motion har også strekkodeleser som bl.a. forenkler uttak av flydeler fra lager. For oss var F5t fra Motion riktig IKT-verktøy, sier Eliasson. Han legger til at Icelandair undersøkte markedet nøye før de bestemte seg for valg av leverandør. – Lexit/Edico hadde den mest robuste nettbrettløsningen i forhold til pris, kvalitet og vedlikehold.

Innfrir våre forventninger

Nettbrettet F5t fra Motion har PC-dokkingstasjoner, bilfesteanordning og ladestasjoner. –– Konkurrerende løsninger var ikke robuste nok i forhold til for våre krav. Flyvedlikehold er kostbart og krever nettbaserte løsninger som reduserer tidsforbruket og øker produktiviteten, sier Eliasson, som kan fortelle at F5t har bidratt til økt effektivitet blant selskapets flymekanikere. 

Stabil drift

– Frem til nå har driften av nettbrettene vært stabil. Når våre flymekanikere foretar utskiftning av deler eller rene vedlikeholdsoppgaver, er all informasjon tilgjengelig via Internett. Dette har spart oss for etterskuddsvis vedlikeholdsarbeid og redusert papirbruken til et minimum, sier Eliasson. Han kan fortelle at Icelandair ikke har regnet på hvor mye selskapet har spart på nettbrettløsningen fra Motion, men vi snakker om store besparelser samtidig som vi har fått bedre ressursutnyttelse.

Råd

På spørsmål om hvilket råd Eliasson vil gi til andre flyoperatører som vurdere å investere i lignende løsning, svarer han: – Det er viktig å se på den totale kostnaden av systemet (Total Cost of Ownership). Det omfatter pris, service, vedlikehold samt tilgang på tilleggsutstyr før man bestemmer seg for løsning. Ofte kan inngangsprisen på systemet være misvisende. Vi tok med alle disse vurderingene før vi valge Motion F5t, påpeker han.

Krevende miljøer

Den robuste nettbrettplattformen Motion® F5t er utviklet for krevende miljøer. – Holdbarheten og funksjonaliteten i løsningen er god og gir sikker Internett-tilgang når brukeren går fra kontoret og ut i felt, sier Helge Stenstvedt i Lexit Group Norway AS. Han legger til at det robuste Windows®-baserte nettbrettet F5t øker produktiviteten og effektiviteten for feltarbeidere, reduserer datainnsamlingsfeil og forbedrer sanntidskommunikasjonen. – Resultatet er bedre beslutningsgrunnlag og lavere arbeidskostnader. Den senere tiden er F5t-serien oppgradert med siste versjoner av Intel® Core™ i5 og i7 –prosessorer, og dermed nok kraft til å ta seg raskt gjennom datakraftintensive applikasjoner, avslutter han.

SJEKK: Flymekaniker Carl Ólafur Burrell sjekker jetmotoren på et av Icelandairs mange fly. Foto: Trond Schieldrop

 

Se nyhetsak hos Logistikk og ledelse