Forskningsprosjekt mot matsvinn – Lexit Group er med!

Prosjektet Riktig emballering for redusert matsvinn med kortnavnet REforReM er et treårig næringsrettet innovasjonsprosjekt (IPN). Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen. Og Lexit er med!

Prosjektet ledes av BAMA. Øvrige produsentdeltakere er Grilstad, Hallvard Lerøy, Lauvsnes Gartneri, Tommen Gram, RPC packaging (Promens), BWL Maskin og Lexit Group. I tillegg til Nofima deltar også Østfoldforskning som forskningspartner, og Matvett.

Å produsere mat som i neste omgang kastes er langt mer skadelig for miljøet enn det å bruke mer emballasje enn hva mange forbrukere kanskje mener er nødvendig. Emballasjen beskytter og bevarer maten.

Ulike matvarer trenger ulik emballasje. Dette prosjektet tar utgangspunkt i aktuelle matvarene for å finne de beste emballeringsløsningene. Grønnsaker, kjøttprodukter og fiskeprodukter er blant matvarene det skal jobbes med. Målet er at et par år frem i tid skal hver og en av oss kaste mindre mat, fordi de nyutviklede emballeringsteknologiene øker holdbarheten og forbedrer produktkvaliteten.

Hvordan kan etiketten være med på å bidra til mindre matsvinn?

Etiketten er en viktig informasjonsbærer, men kan også ha mange andre bruksområder. Hvordan utnytte etikettens funksjoner best mulig i kombinasjon med forskjellige emballasjeløsninger?

Lexit Group håper dette prosjektet er med på å synliggjøre etikettens viktighet i verdikjeden.

Dette er et nødvendig og veldig spennende prosjekt – vi gleder oss til å fortsette arbeidet i REforReM!

Se mer informasjon her.