Effektiv og nøyaktig produksjon i alle ledd med én leverandør

Det er kun nødvendig med én leverandør for datafangst, produktmerking, etiketter, retail og software-løsninger. Alle virksomheter ønsker det samme: Effektiv produksjon og nøyaktige prosesser som gir et sluttprodukt med høy kvalitet. Lexit Group er en skandinavisk ledende totalleverandør som hjelper bedrifter med å nå disse målene.

– Vi ønsker at kundene skal få alt de trenger hos oss. Vi har en rekke forskjellige avdelinger som alle har ekspertise på sine felt, noe som gir oss tyngde i forhold til bredden av produkter og skreddersydde løsninger vi leverer, sier salgskonsulent Thomas Sørlie.

Én av aktørene som har et tett samarbeid med Lexit Group er Nordic Lunch AS. Selskapet produserer blant annet salater, baguetter og burritos til dagligvare- og servicehandelen, og forventer i år en omsetning på rundt 235 millioner kroner. Lexit Group leverer 30 forskjellige etikettvarianter til ferskmatprodusenten, samt håndterminaler med to forskjellige softwareløsninger for etiketthåndtering og lagerstyring av emballasje og råvarer.

Salgskonsulent Thomas Sørlie fra Lexit Group og driftscontroller Ida Fosso Jacobsen i Nordic Lunch i sistnevntes lokaler. Lexit Group har levert tjenester til Nordic Lunch i over 20 år.

Automatisering

Lexit Group har utviklet et eget digitalt etiketthåndteringssystem som automatiserer og forenkler produksjonen av etiketter. Nordic Lunch og andre kunder kan følge prosessen online, hvor de også godkjenner nye forslag til design og layout.

– Våre etiketter designes av Lexit Group eller gjennom et designbyrå. Alt går inn i online-systemet, hvor vi godkjenner og bestiller. Det er en prosess som flyter veldig bra. Det er høyt nivå på produksjonen, og god service, sier driftscontroller Ida Fosso Jacobsen i Nordic Lunch.

Softwareløsningen LexWarehouse brukes for å registrere lagertransaksjoner, og kan benyttes sammen med håndholdte eller truckmonterte terminaler. Nordic Lunch anskaffet dette systemet i august.

– Vi skanner råvarer og emballasje ved innkomst, og når varene går inn i produksjon. Det gir oss fullstendig kontroll over lagerbeholdning på råvarer og emballasje. Neste steg blir å koble råvarer mot hver enkelt produksjonslinje. Da vil systemet vite hvilke råvarer en baguett er sammensatt av, og hvilken batch den tilhører. Systemet gir sporbarhet gjennom hele linja, forklarer Fosso Jacobsen.

Nordic Lunch leverer en rekke ferskmat-produkter til dagligvare- og servicehandelen, og bruker etiketter fra Lexit Group.

Nær støttespiller

Lexit Group har levert tjenester til Nordic Lunch siden 1996, og er en nær støttespiller også i dag.

– Lexit Group leverer flere forskjellige løsninger, og det gjør alt mer effektivt for oss. De er gode på service, og hjelper oss med å få satt i gang systemene. Vi har en veldig bra kontaktperson som er flink til å følge oss opp. Vi er i kontinuerlig dialog, og Lexit Group leverer kjapt dersom det er en krisesituasjon, sier Fosso Jacobsen.

Salgskonsulent Sørlie slår fast at Lexit Group alltid skal være tilgjengelig for sine kunder.

– Det er viktig for oss å ha tette relasjoner, slik at kunden blir ivaretatt. De skal oppleve at de får service uansett når de måtte trenge det, og at de kan stole på oss i en krise, sier han.

Nordic Lunch produserer blant annet frøhorn og burritos, og forventer i år en omsetning på rundt 235 millioner kroner.

 

Nordic Lunch AS

Heleid datterselskap av Bama Industri AS. Leverandør innen ferskmatproduksjon, som sandwicher, baguetter, matpakker, salater og burritos. Produktene kan kjøpes på bensinstasjoner og et utvalg dagligvarebutikker.

 

Kontaktperson hos Lexit Group:
Thomas Sørlie
Telefon: +47 909 89 343
E-post: thomas.sorlie@lexit.no

 

Se også artikkelen publisert hos PackMarknaden