Diplom-Is AS: Sikrer rettidige leveranser med merkeutstyr fra Lexit Group

Til tross for en relativt kald sommer fyller norske forbrukere fryserne med multipakker og isbokser som aldri før. Det merker Diplom-Is på Gjelleråsen. Her går produksjonen på høygir for å tilfredsstille markedsbehovet. Et overordnet produksjonsordresystem knyttet sammen med moderne merkeutstyr fra Lexit Group, bidrar til å sikre Diplom-Is rettidige leveranser til sine dagligvarekunder.

Last ned pdf-versjon av artikkelen.

Innkjøper Hege Obstfelder i Diplom-Is kan fortelle at Diplom-Is i samarbeid med TINE SA sommeren 2015 valgte Lexit Group som leverandør av merkeutstyr. Dette er en langsiktig kontrakt som strekker seg frem til 2020.

– Valget av utstyrsleverandør skjedde på grunnlag av riktig pris, kvalitet på utstyr, lokasjon av leverandør og serviceavdelingen til leverandøren. For oss er det viktig å ha nærhet til utstyrsleverandøren. Lexit Group har dyktige tekniske medarbeidere og eget verksted på Kløfta som raskt bistår oss på service og vedlikehold av utstyret.

LANGSIKTIG KONTRAKT: – Valget av utstyrsleverandør skjedde på grunnlag av riktig pris, kvalitet på utstyr, lokasjon av leverandør og serviceavdelingen til leverandøren, sier innkjøper Hege Obstfelder i Diplom-Is her sammen med Thomas Karlsen i Lexit Group.

Enkelt brukergrensesnitt reduserer kildene for feilmerking

Lexit Group har levert blekkstråleskrivere til merking av F-pak (single), etikettmaskiner for merking av D-pak (kartong) og etikettmaskiner for merking av T-pak (pall). Totalt er det levert 14 blekkskrivere, 14 etikettmaskiner og 1 palleskriver. Alle maskinene er koblet opp mot Diplom-Is sitt eget ordresystem gjennom nettverk.

 – Når operatørene kommer på jobb om morgenen sendes all informasjon fra hostsystemet til merkeutstyret. Utstyret har et enkelt brukergrensesnitt, som reduserer kildene for feilmerking. Når informasjonen kommer fra hostsystemet, er det ikke mulig for operatørene å legge inn feil informasjon. Da vet vi at alle produksjonslinjene har riktig informasjon, sier produksjonstekniker Baskaran Selladurai hos Diplom-Is.

REDUSERER FEILMERKING: Blekkskriveren fra Lexit Group forenkler prosessene for Diplom-Is.

Få utfordringer med merkeutstyret fra Lexit Group

Selladurai har i 10 år hatt ansvaret for at merkeutstyret fungerer optimalt mot hver produksjonslinje. Det gir han full oversikt og sporbarhet. Fra sitt kontrollrom i fabrikken styrer han produksjonsprosessen inklusiv alt merkeutstyr fra sin dataterminal.

– For to år siden installerte vi merkeutstyret fra Lexit Group. Det har så langt fungert utmerket uten nedetid. En annen fordel er at leverandørens hovedkontor er på Kløfta. Oppstår det utstyrsfeil som ikke kan repareres online, tar det ca. 20 minutter før servicepersonellet fra Lexit Group er på Gjelleråsen. Går vi f.eks. tom for blekk/solvent og andre reservedeler, får vi dem levert med ekspressforsendelser. Men, bank i bordet, så langt har det ikke skjedd noe vi ikke har klart å reparere selv, bortsett fra rene service- og vedlikeholdsoppdrag. Når det er sagt har det vært få utfordringer med merkeutstyret fra Lexit Group.  

OPTIMALT: – For to år siden installerte vi merkeutstyret fra Lexit Group. Det har så langt fungert utmerket uten nedetid, sier produksjonstekniker Baskaran Selladurai (tv) her sammen med salgsingeniør Thomas Karlsen i Lexit Group (th).

God kommunikasjon mellom merkeutstyr og produksjonslinjer

Når operatørene til Diplom-Is kommer på jobb om morgenen sender operatøren en melding til blekk- og etikettmaskinene.

– Her får jeg en bekreftelse om at kommunikasjonen mellom merkeutstyret og produksjonslinjene fungerer før jeg starter dagens isproduksjon. Dersom en blekkskriver krasjer har jeg reservemaskiner tilgjengelig, sier Selladurai. – Vi kan ikke havne i den situasjonen at produksjonslinja stopper opp på grunn av en skriver.

Alle operasjoner hos Diplom-Is skjer automatisk

50 prosent av norske bedrifter taster best før dato og batch-nummer inn manuelt. Hos Diplom-Is skjer alt automatisk slik at det er nærmest umulig med feilmerking.

– All informasjon kommer fra vårt overordnede system. Samtlige D-pak-og blekkstråle-skrivere er integrert mot TINE sitt eget ERP-system. Når vi får nytt merkeutstyr plugger jeg inn nettverkskabelen og gir beskjed til vår IT-operatør. I løpet av kort tid er det oppe og går, sier Selladurai. Han mener det er viktig å forholde seg til én leverandør av merkeutstyr som har kunnskap om Diplom-Is.

– Likeså viktig er det at de er leveringsdyktige og har gode service- og vedlikeholdsrutiner. Lexit Group har meget god kunnskap om sitt merkeutstyr og vet hvor skoen trykker dersom det oppstår uforutsette hendelser.

AUTOMATISK MERKING: 50 prosent av norske bedrifter taster best før dato og batch-nummer inn manuelt. Hos Diplom-Is skjer alt automatisk slik at det er nærmest umulig med feilmerking.

Funksjonelle produksjonsløsninger i fokus

– Dersom Selladurai ønsker nytt merkeutstyr, er vi behjelpelig med å skaffe dette til veie, sier salgsingeniør Thomas Karlsen i Lexit Group.

– Vi snakker godt sammen og er opptatt av å tilby nye og mer funksjonelle produksjonsløsninger som kan effektivisere produksjonen. Vårt merkeutstyr er viktig for at Diplom-Is skal kunne oppnå rettidige leveranser til sine kunder. Streiker utstyret kan det få store følger, understreker han.  

Godt samarbeid fra dag én

– Samarbeidet med Diplom-Is har fungert meget bra siden vi vi installerte utstyret i 2015. Diplom is er et solid og stort selskap i norsk industrisammenheng og vi har hatt god kommunikasjon med både Selladurai og Obstfelder. Vi har en gjensidig forpliktelse for å ivareta hverandres interesser. For oss er det viktig at utstyret er driftssikkert og at det fungerer optimalt, sier Karlsen.

Internlogistikk viktig for å kunne være konkurransedyktige

Velfungerende logistikkprosesser er en forutsetning for en vellykket industrialisering av verdikjeder. De stadige endringene og skjerpede konkurransesituasjoner gjør at produksjonsbedrifter hele tiden må utvikle seg for å være konkurransedyktige.

– I Diplom-Is tar vi dette på alvor, sier Selladurai. Vårt ERP-system har direktekommunikasjon med vårt merkeutstyr. Det sikrer effektiv utnyttelse av våre produksjonslinjer og bidrar til rettidige leveranser til våre kunder. Som en ledende isprodusent må vi benytte de beste IKT-systemene for å opprettholde konkurransekraft, avslutter han.

 

Kontaktperson hos Lexit Group:
Thomas Karlsen / telefon 474 63 582 / e-post thomas.karlsen@lexit.no

 

Se artikkel i NyTeknikk