Corona-pandemien: Sikring av driften

Vi ønsker med dette å informere om status i Lexit Group og de tiltak som er satt inn for å sikre driften gjennom Corona-pandemien. 

Status 

Lexit har gjennom hele perioden tilpasset driften de retningslinjer helsemyndighetene har satt. Vi ser at nye etablerte rutiner har bidratt til at vi kan fortsette tilnærmet som før. Vi har pr nå ikke hatt driftsavbrudd. Det er stor ordreinngang og vi leverer som normalt. 

Tiltak 

Vi følger fortløpende retningslinjer fra relevante myndigheter i alle de land selskapet opererer i (Norge, Sverige og Danmark). 

For å håndtere situasjonen har vi etablert: 

 • Følger helsemyndighetenes generelle krav for å redusere virus spredning. 
 • Daglig koordinering i en beredskapsledelse. 
 • Hjemmekontor på alt personell som ikke må være på plass på kontoret / i fabrikken. 
 • Avlysning av alle ikke-kritiske reiser. 
 • Eksternt besøk til fabrikker er forbudt med unntak av driftskritiske situasjoner. 
 • All trykk-startaktivitet er kansellert.
 • Tidsavbrudd mellom skift i produksjonen. 
 • Nye leveringsrutiner for å minimere sjanse for smitte ved varelevering. 
 • Vi har gjort avtaler med fire samarbeidstrykkerier slik at vi kan være reserveproduksjon for hverandre. 
 • Vi har tett oppfølging av våre leverandører og vi beregner noe lenger leveringstid på våre innsatsfaktorer (bla. materialer, farger, emballasje). Back-up leverandører er også etablert som ekstra sikkerhet. 
 • Lexit Group AS har interne kontroller på hvor salgs- og tekniske personell til enhver tid er i tjeneste. 
 • Det er ingen av våre ansatte som reiser utenlands, dette gjelder også for privatreiser. 

Vi følger vi situasjonen nøye og vil til enhver tid endre våre tiltak i takt med nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Vi oppdaterer dere fortløpende ved eventuelle endrede/nye tiltak.