Automatisering av etikettproduksjon tas til nye høyder

Vår seneste, og sensasjonelle, forbedring av det digitale etiketthåndteringssystemet mener vi selv er unik i bransjen. Foruten å gjøre hele prosessen enda mer transparent for kunden, har vi nå tatt systemet til nye høyder ved å automatisere deler av etikettflyten. Dette frigjør mye tid og store ressurser i alle ledd.

Vi har over lang tid utviklet egne digitale etiketthåndteringssystemer som automatiserer og forenkler alle etikettprosesser først og fremst for kundene, men også internt i produksjonen. Vi utvikler, finjusterer og forbedrer systemene kontinuerlig i alle ledd for å ligge i forkant av den digitale utviklingen. I siste ledd har vi presser som automatisk bytter klisjeer til neste jobb og på den måten følger den utviklingen vi ønsker og effektiviserer produksjonen maksimalt. Her kan kunden til en hver tid følge med på hvordan produksjonen utarter seg gjennom vårt web-senter, og på samme sted godkjenne nye forslag til design og layout før produksjonen igangsettes. Dette bidrar til økt sikkerhet rundt bestillingsrutiner og vil luke ut feil i produksjonen. ”Sikkerhet i alle faser er noe vi ser på som veldig viktig for vår produksjon, eksemplifisert ved matprodusenter. Hvis kontrollører av deklarasjoner og næringsinnhold oppdager mangler er dette lett å påpeke, og endre, med et slikt system”, sier Kai Gunnar Herseth, eier og utvikler i Lexit Group AS.

EIER OG UTVIKLER: Kai Gunnar Herseth.

Automatisering gir uante muligheter

I høst har vi gjort flere banebrytende endringer i den digitale flyten. I tillegg til å gi kundene mer detaljert oversikt, innsikt og styring av egne etiketter, sparer vi nå store ressurser i alle ledd på den siste automatiseringsløsningen. Med utgangspunkt i en detaljert excel-fil og en tilrettelagt designfil laget for variabel produksjon, klarer systemet nå å generere en hel serie på flere hundre trykkeklare etikettfiler uten at noen har lagt sine hender på hver enkelt etikettfil. Ta eksempelvis Bama som i sommer skulle ha produsert flere hundre forskjellige varianter av jordbæretiketter. Den automatiserte produksjonsmodellen sparte oss her for uendelig mye tid og ressurser ved at etikettfilene ble generert i systemet. Dette gir oss uante muligheter for fremtidig etikettproduksjon.

Kontinuerlig forbedring av prosesser

Vi strekker oss hele tiden etter å gjøre prosessene smartere, raskere og mer effektive. Hvordan vi kategoriserer etikettene etter det vi kaller resepter, sørger også for å øke effektiviteten i produksjonen. Her kan vi legge til rette for at etiketter med like variabler produseres i raskt tempo etter hverandre, noe som både er tidsbesparende og ikke minst kostnadseffektivt. Som et ledende konsern på etikettmarkedet i Skandinavia er vi alltid på jakt etter å forbedre alle prosesser helt fra etiketten designes/klargjøres og produseres i våre trykkpresser til den havner ute i produksjonslinjene hos våre kunder. Dette er en pågående prosess.

Lexit Group er Skandinavias ledende konsern og totalleverandør av datafangst, RFID, POS/retail, produktmerking, etiketter og software-løsninger – både modulløsninger og integrert software for kompliserte systemløsninger. Konsernet har i dag 120 ansatte og omsetter årlig for ca NOK 380 millioner.

PRESSEMELDING 27.09.18

 

Kontakt hos Lexit Group Norway AS:

Jostein Sæter, epost jostein.saeter@lexit.no telefon 902 06 948
Kai Gunnar Herseth, epost kai.gunnar.herseth@lexit.no telefon 905 92 711

 

Se artikkelen publisert hos packsweden.se / packnews.no / packnews.se