Alimenta: Sparer årsverk med program for ingredienshåndtering fra Lexit Group

I 2016 tok Alimenta i bruk ingredienshåndteringsprogrammet Recipe Explorer (utviklet av Foptec) fra Lexit Group. Programmet, som håndterer alle resepter og reseptblandinger, er integrert mot en webbasert merkeløsning (Lexit Cloud). Produktdataene som legges inn, overføres direkte til en database og danner et korrekt merkegrunnlag.

Last ned pdf-versjon av artikkelen.

– Recipe Explorer (Foptec) har effektivisert resept og dokumenthåndtering, og medført en antatt besparelse på to årsverk. I sum utgjør det ca. 2 millioner kroner, sier kvalitetsleder Erik Sand i Alimenta. Han kan fortelle at selskapet har implementert skyløsningen Lexit Cloud.
– Det vil gi oss korrekt merkegrunnlag.

Sand er opptatt av at matprodukter som leveres til kunder skal være trygge å spise, riktig deklarert og dokumentert.
– Jo bedre produktkontroll desto flere fornøyde kunder får vi. Men, skal vi klare å dekke markedsetterspørselen, må vi enten utvide eksisterende lokaler eller bygge ny fabrikk, påpeker han.

SPARER ÅRSVERK: – Recipe Explorer (Foptec) har effektivisert resept og dokumenthåndtering, og medført en antatt besparelse på to årsverk. I sum utgjør det ca. 2 millioner kroner, sier kvalitetsleder Erik Sand (t.h.) i Alimenta. Her sammen med selger Trond Are Halldén (t.v.) i Lexit Group.

Søkte spesialkompetanse på resept- og etiketthåndtering

Alimenta var avhengig av en leverandør med spesialkompetanse på resept- og etiketthåndtering.
– Uten riktig IKT-verktøy måtte vi ansatt flere medarbeidere. Det var en uaktuell problemstilling fordi timepris pr. ansatt i Norge er høy. Da er det billigere å investere i riktig teknologi som gir oss oversikt over resepter, produksjon av datablader og innholdsdeklarasjoner. Vi valgte Lexit Group fordi de har markedets beste reseptverktøy. Vi har også brukt deres printere i flere år med stor suksess, sier Sand.
– Med Recipe Explorer (Foptec) har vi økt produksjonen med dagens bemanning. Vi registrerer informasjonen kun en gang i Recipe i Explorer (Foptec) i motsetning til ERP-systemet og manuelle dokumenter, hvor vi registrerte samme informasjon flere ganger. Det har redusert sjansene for menneskelige feil og feilproduksjon.

Leverer ingredienser til næringsmiddelindustrien i Norden

Blant folk flest er Alimenta en vel bevart hemmelighet. Det er et fåtall som vet at vi ukentlig får i oss ingredienser som selskapet har produsert. Eksempelvis er tilsetningsstoffer i blant annet kyllingburgere og nuggets fra store restaurantkjeder levert av Alimenta. Det samme er tilfellet for innholdet i pølser, pålegg og vegetarretter. Selskapet, som ble etablert i 2002, er leverandør til norsk næringsmiddelindustri. Med en omsetning på 207 millioner kroner (2016) og 35 ansatte, er det skodd for fremtidig vekst. Alimenta lager råvarer, krydder, tilsetningsstoffer og spesialblandinger ut fra kundenes resepter, som er taushetsbelagte. Selskapet har flere store kjøtt- og fiskeleverandører samt bakerier på sin kundeliste.
– Norge er hovedmarkedet, men vi har også en avdeling i Danmark, som betjener kunder i EU-markedet, sier Sand, som er opptatt av å skape et godt tillitsforhold til sine kunder.

Samler råvarer, resepter og ferdigvare på ett og samme sted

– Recipe Explorer (Foptec) er et standard verktøy som innsamler råvarer, resepter og ferdigvarer på ett og samme sted. Vi har effektivisert produktutviklingen, fått raskere overblikk over kalkulert næringsinnhold og kan enkelt generere produktdatablader, sier Sand.
– Det gjør at vi raskere kan sende reseptforslag og produktdatablader til våre kunder. Når reseptene er lagret, sendes informasjonen til merkesystemet for korrekt merking.

Alimenta brukte oppimot ett år på bearbeiding av alle grunndataene i Recipe Explorer (Foptec).
– Årsaken til at arbeidet tok så lang tid, skyldes at vi måtte legge inn 5000 varelinjer i systemet, sier Sand.

ALT PÅ ETT STED: Produksjonsplanlegger Tor-Egil Andersen har oversikt over alle reseptblandinger som skal i produksjonen.

Tidkrevende prosess i gammelt system

I det forrige systemet var det en tidkrevende og møysommelig prosess å utforme produktdatablader. Produktinformasjonen ble innhentet flere steder og skrevet inn i en mal eller et Word-dokument. Deretter ble informasjonen sendt til korrektur. Når den ble godkjent, ble dokumentet lagret i en pdf fil eller på en filserver.
– Alimenta slipper denne tidkrevende prosessen nå fordi alle jobber mot samme system i en felles databasestruktur, sier selger Trond Are Halldén i Lexit Group.
– Når produktet er godkjent, generes det produktdatablader basert på siste godkjente resept i databasen. De slipper å flytte data over i et nytt system, eller skrive informasjonen på nytt. Med Recipe Explorer (Foptec) som kalkulerer næringsverdiene, sparer Alimenta tid med å sende produkter til analyse og inntasting av nye verdier.

Bedre kontroll på etikettene med Recipe Explorer

– Recipe Explorer (Foptec) tar for seg all reseptbehandling samtidig som databladene gir oss god råvareinformasjon. Vi kan også foreta oppstilling av leverandører i samme system, som gir grunnlag for etiketter. Tidligere brukte vi ERP-systemet til å produsere etiketter, noe som krevde mye etterarbeid. I Lexit Cloud vedlikeholder og styrer vi gamle og nye etiketter på egen hånd, sier Sand.
– Når kunden har godkjent innholdet, oppretter vi et varenummer i ERP-systemet, som linkes mot resepten hvorpå datablader, spesifikasjoner og produksjonsordregrunnlag produseres. Når vi har plukket varene på lager, hentet resepter og lest produksjonsordre, blir produksjonen klargjort.

LEVERER TIL DET NORDISKE MARKEDET: Stripping av varer på Alimentas lager på Skytta. Lageroperatør Johan Jakobsson kontrollerer at alt går riktig for seg.

Stort behov for strukturert reseptbehandling

– Recipe Explorer (Foptec) gir kunder muligheter til strukturert reseptbehandling med lagring av data i en SQL database. Det kan integreres direkte mot Trade Solution/GS1 for de som leverer varer til grossister/butikker. I det norske næringsmiddelmarkedet er behovet for slike programmer store. Vår løsning har mange avanserte funksjoner med en databasemodell og integrasjonsmuligheter opp mot Trade Solution, sier Halldén i Lexit Group.

Kjappe på banen

– For oss er det viktig å forholde oss til gode leverandører og vår intensjon er å samarbeide med en fast leverandør som forstår våre behov og utfordringer. Så langt har samarbeidet med Lexit Group fungert meget bra med. Oppstår det uforutsette hendelser er de kjappe på banen med å få dem utbedret. I Recipe Explorer (Foptec) prosjektet har nærheten til leverandøren har vært viktig, avslutter Sand.

HOVEDBILDET: Kvalitetsleder Erik Sand i Alimenta sammen med selger Trond Are Halldén i Lexit Group.

 

Kontaktperson hos Lexit Group:
Trond Halldén / telefon 902 49 636 / e-post trond.hallden@lexit.no

Se mer informasjon om Recipe Explorer og Lexit Cloud.

 

TEKST/FOTO: Trond Schieldrop

Se artikkel på Packnews.com