25 år i bransjen: Med klare vekstambisjoner for fremtiden

Med en omsetning på nærmere 400 millioner kroner og faglig dyktige medarbeidere som bidrar aktivt med å fronte Lexit Group utad, ser fremtidsutsiktene lyse ut for selskapet. – Vi seiler i medvind og det er en posisjon vi akter å opprettholde, sier gründer Kai Gunnar Herseth.

I 1993 ble Strekkodesystemer etablert. Selskapet omsatte den gang for 3,9 millioner kroner og hadde 2 medarbeidere. I 2018 har selskapet 120 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark og omsetter på konsernnivå for 390 millioner kroner. – Den formidable veksten skyldes dyp faglig kunnskap og dyktige medarbeidere som kan sitt fag til fingerspissene. Vi har posisjonert oss på alle våre fagområder fra etiketter, etiketteringsmaskiner, datafangst, Point of Sales (POS), service, software og konsulenttjenester, påpeker Herseth.

Utfordrende og spennende å etablere et nytt selskap

– Den første dagen hadde vi verken ordreblokk, pc, kulepenn eller kontorplass. Men med et sterkt pågangsmot og en åpen telefonlinje, klarte vi å knytte til oss de første kundene. Navnet på selskapet ble Strekkodesystemer og det var ikke tilfeldig valgt. På 90-tallet skulle de fleste norske bedrifter ha strekkoder. Med tiden ble det behov for å endre firmanavnet og i 2001 endret vi navn til Lex IT, som senere ble til Lexit Group. Navnet var lett å huske og gjorde det enkelt å løsrive oss fra en ren strekkodeleverandør til å omfavne flere sentrale IKT-områder, som i dag er selskapets bærebjelke. I kjølvannet av denne prosessen ble det etablert distribusjons- og forhandlernettverk over hele Norge. De selger i dag våre produkter til sine kunder, forteller Herseth.

Veksten har gått i ekspressfart

Frem til i dag har veksten for Lexit Group gått i ekspressfart. Foruten Norge leverer selskapet sine produkter og løsninger i Sverige og Danmark. – Fra oss får kundene produkter som de kan leve med i mange år fremover, sier Herseth. – Vi har knyttet til oss anerkjente produsenter og leverandører fra hele verden. Kvalitetsprodukter i kombinasjon med godt kvalifiserte medarbeidere, har vært nøkkelen til suksess.

Skreddersydde totalløsninger

Lexit Group har levert sine løsninger til store dagligvaregrossister, næringsmiddelbedrifter, sykehus og transportselskaper. Selskapet har alltid vært store på hardware men med en egen softwareavdeling skreddersys applikasjoner tilpasset kundenes ønsker og behov. – Software har i dag fått en mer sentral plass i virksomheten. Vi bygger kunnskap rundt hva kundene trenger slik at de kan effektivisere driften med state of the art software som fungerer optimalt sammen med vår hardware, understreker han.

Skandinavias mest avanserte etikettproduksjon

Etikettfabrikken i Mölnlycke Göteborg har Skandinavias mest avanserte etikettproduksjon. Kundene kan følge med på produksjonen via Lexit Groups egenutviklede skyløsning. – Det gir kundene full produksjonsoversikt slik at de kan foreta nødvendige endringer underveis, sier Herseth. – En etikett er ikke lengre en etikett. Det er et dokument som inneholder opplysninger om alt fra allergener og strekkodemerking til priser m.m. Med skytjenesten kan kundene foreta raske endringer og dra ut det siste bildet av etiketten ned i produksjonslinjen der den automatisk påføres riktig produkt. Vi forenkler kundenes hverdag med en sømløs produksjon via vår skytjeneste. Dermed skaper vi digitalisert produksjonsflyt.

Skytjeneste på alle softwareapplikasjoner

Lexit Group tilbyr nå en skytjeneste på alle sine softwareapplikasjoner slik at kundene slipper å installere programvare på egen server. – Pålogging skjer i vår skytjeneste der lagertelling, plukk, ekspedering og merking lagres. Mange av våre kunder er midt inne i en digitaliseringsprosess. Hos oss får de nødvendig hjelp og assistanse til å effektivisere virksomheten med moderne dataløsninger. Vi er digitaliserte i alt vi gjør fra ordre, faktura, plukk og ned på produksjonsnivå, avslutter Herseth.

 

AVDELING DATAFANGST v/ Svein Lauritsen

Innovative medarbeidere

Datafangst omhandler registrering, digital lagring og behandling av data. – Siden 2001 har dette vært en viktig bærebjelke for Lexit Group, sier leder for avdelingen Svein Lauritsen. Strekkodesystemer drev kun med strekkoder, printere og etiketter og ikke håndterminaler. Med min bakgrunn og erfaring fra andre selskaper, var det viktig å fornye produktsortimentet. Vi dro på flere nasjonale og internasjonale messer og dannet oss et bilde av hvilke produkter vi burde satse på. En av Norges store dagligvaregiganter, som har vært vår største kunde frem til i dag, var ute etter nye hånd- og truckterminaler på sine lagre over hele Norge. Leveransene til denne kunden var grunnlaget for etableringen av vår datafangstavdeling, som så dagens lys på Kløfta for 17 år siden. – Vi har innovative og fremover lente medarbeidere som kan sine systemer og løsninger til fingerspissene. Detaljkunnskapen våre medarbeidere har om hardwareprodukter kommer våre kunder til gode.

Kundene verdsetter kunnskapen vi besitter

Kundene vet å verdsette kunnskapen som datafangstavdelingen besitter. – En viktig årsak til at vi blir foretrukket, skyldes høy faglig kunnskap og det faktum at vi skreddersyr produkter til deres virksomhet. Vi gir kundene flere valgmuligheter og er løsnings- og produktorienterte, sier Lauritsen. – Vi har spesialister på retail, datafangst, håndterminaler og RFID m.m., som hjelper kundene med å treffe riktige valg. Fremtiden for avdelingen ser lys ut. Vi ligger langt over budsjett og oppnår gode resultater som kommer hele Lexit Group til gode. For oss er så vel små som store kunder like viktige.

 

AVDELING ETIKETTER v/Jostein Sæter

Eventyrlig vekst frem til i dag

Etikettavdelingen ble etablert i 1997 og har hatt en eventyrlig vekst frem til i dag. – Frem til 2004 solgte vi etiketter til kunder fra andre trykkerier, men valgte da å etablere vårt eget trykkeri i Frölunda i Göteborg. I 2008 bygde Lexit Group helt ny etikettfabrikk i Mölnlycke på 3500 kvm, som ble utvidet med ytterligere 3 500 kvm i oktober 2017. Fabrikken i Sverige har 55 medarbeidere som kun arbeider med etiketter. Med den nye trykkteknologien Digital Flexo får vi mer ut pr. presse slik at innstillingstider krympes ned til et minimum. Digital Flexo har lav innstillingstid og høy trykkvalitet på etikettene, sier leder for etikettavdelingen Jostein Sæter. – Vi er den avdelingen som har den tetteste kontakten med kunden. Vår målsetning er å skape merverdi for alle forretningsområder i Lexit Group, fra maskinsalg og softwareløsninger til etiketter. På denne måten får vi større kontroll på kundens valg av systemer og løsninger. Våre etiketter gir kundene stor merverdi fordi vi har stålkontroll på alle digitale etikettoriginaler.

Teknologi tilpasset kundens behov

– For seks år siden etablerte vi et eget design- og onlinesenter som drives som en skytjeneste. Her kan kunder bestille og godkjenne etikettoriginaler og få tilgang til dem 24 timer i døgnet. For oss ble det et kjempeløft å ha full kontroll på alle kundevariantene. Før måtte vi bla manuelt i permer for repro og design. Det slipper vi i det nye systemet hvor etiketthåndteringen nå er digitalisert. Kunde kan sende oss et XL-ark på f.eks. 500 jordbærvarianter. Når vi mottar XL-arket er alle maler ferdig utarbeidet. Vi henter ut parameterne som skal endres og klargjør originalene. Vi kjører 300-400 korrekturer i løpet av en natt, som kunde godkjenner uten at noen medarbeidere fysisk har berørt dem. Andre kunder har kanskje tatt i bruk en ny lagerløsning, som ligger oppe i skyen der de kan skanne inn og ut etiketter. Her kan våre selgere gå inn på kundens lager, se hvor mange etiketter de har igjen, hente ut bestillingsforslag som sendes til kunden. Er f.eks. etikettlageret i ferd med å gå tomt, gjør vi dem oppmerksom på at de bør bestille nye. Alle operasjonene skjer helautomatisk. Kommer kundene med et bestillingsforslag går det rett inn i vårt produksjonssystem som er i skyen. Det gir kunden full oversikt over hvor etiketten er i løypa. Vi er i forkant av utviklingen, tar i bruk ny teknologi tilpasset kundenes behov, effektiviserer produksjonen og kutter kundens kostnader, forteller Sæter.

 

AVDELING INDUSTRI v/Per Kristian Myklebust

Mesteparten av leveransene til næringsmiddelindustrien

Per Kristian Myklebust, som leder industriavdelingen, har vært med fra starten i 1993.– Industriavdelingen har i alle år vært en stor leverandør til næringsmiddelindustrien og i hovedsak kjøttprodusenter. I etableringsfasen startet vi med å selge til små lokale produsenter, men etter hvert som Lexit Group ekspanderte fikk vi også med oss dagens store ledende produsenter på laget. Frem til i dag har vi foretatt tusenvis av installasjoner, forteller Myklebust.

Rivende utvikling for industriavdelingen

I 1993 solgte Strekkodesystemer hovedsakelig etikettprintere, etiketter og skannere. Etter hvert som tiden gikk og firmaet vokste ble større maskiner tatt inn i produktporteføljen. – Det første året omsatte vi for 3,9 millioner kroner. Det forteller litt om den rivende utviklingen vi har opplevd frem til i dag, sier Myklebust. – Vi er desidert størst i markedet innen vår nisje. Maskinene er solide og har lang levetid, noe som gjør dem attraktive. Produktene omfatter printere, vekter, veiemaskiner, røntgen- og metalldetektorer. Kunder krever i dag totalløsninger, noe vi som totalleverandør kan tilby. Vi leverer alt fra prosjektstyring, software-tilkoblinger og installasjoner til utforming av etikettdesign, opplæring/kursing og sist men ikke minst service og support. Vi har et nært og godt samarbeid med software- og etikettavdelingen, og jobber hånd i hanske med service og supportavdelingens teknikere. Dette er helt avgjørende for å kunne levere kvalitet i alle ledd. Både nå og i fremtiden vil norsk industri fortsette sin automatiseringsprosess for å øke konkurransekraften og industriavdelingen er godt rustet for denne utviklingen, avslutter Myklebust.

 

AVDELING SOFTWARE v/Mikael Thorsgaard

Vi differensierer oss fra de største hardware-leverandørene

Software har vært en viktig del av Lexit Group siden selskapet ble etablert i 1993, men ble en egen avdeling først for tre år siden da ønsket var å øke fokuset og satsingen på dette området. – I dag har vi 10 utviklere, to selgere og fire teknikere, sier leder for avdelingen Mikael Thorsgaard. – Med software-avdelingen differensierer vi oss fra de største hardware-leverandørene i markedet. Vi tilbyr både hardware og egenutviklet programvare, som gjør oss i stand til å dekke markedsetterspørselen. Med egen software tilpasser vi oss kundens behov. Våre kunder har forskjellig forretningsstrategi og opererer på ulike markeder. Skal vi kunne levere en lagerløsning til næringsmiddelindustrien eller konfeksjonsbransjen, krever det stor grad av fleksibilitet. Vår fordel er at vi utvikler våre egne software-løsninger slik at det blir kort vei fra kundens ønsker til lansering. Vi eier softwaren og trenger ikke å gå via store programvarehus for å utføre kundetilpasninger.

Ny plattform for Androide og Apple enheter

– De siste fem årene har vi gått fra Windows Mobile plattform til en ny plattform for Android og Apple. Det har åpnet nye markeder for oss. Kunder som ikke ønsker å kjøpe hardware men benytte egne mobiltelefoner eller nettbrett, kan kjøpe kun software. Nå kan de bruke egen iphone eller android smarttelefon med vår app for å utføre sine transaksjoner. I stedet for å måtte investere i en håndterminal, tilbys kundene nå applikasjoner som tilkobles eget utstyr for deretter å supplere med eksterne enheter som strekkodelesere og etikettskrivere. Dette sparer kundene for store investeringskostnader og effektiviserer deres hverdag, forteller Thorsgaard.

Stadig vekst og flere oppkoblede klienter

Softwareavdelingen er i stadig vekst, har fått flere oppkoblede klienter og økt antall kunder. – Siden etableringen for tre år siden har vi hatt en årlig vekst på over 30 prosent. Alt tyder på en like god vekst i 2018. Softwareavdelingen er derfor en viktig bidragsyter til Lexit Groups totale forretningsvirksomhet, mener Thorsgaard.

 

AVDELING SERVICE OG SUPPORT v/Lasse Eriksen

En viktig bærebjelke

Service og support har alltid vært en viktig bærebjelke for Lexit Group. – For kundene er det viktig å ha en partner som har god produktkunnskap, høy leveringspresisjon og som de kan stole fult og helt på, sier daglig leder Lasse Eriksen. – Vi har alltid hatt en sterk serviceforankring. De siste to årene har vi sertifisert teknikerne på hele vår produktportefølje fra våre leverandører. Det gjør oss i stand til å reparere defekt utstyr raskt i eget hus.

Motoren i virksomheten

Service- og vedlikeholdsavdelingen på Kløfta er motoren i Lexit Groups virksomhet. – Det er et viktig tannhjul som må fungere for å få maskineriet til å tikke og gå. Når det er sagt, er alle selskapets funksjoner like viktige og må gå i takt med hverandre, sier Eriksen. Han legger til at Lexit Group nå har utvidet hele første etasje til teknisk avdeling. – Det gir oss bedre armslag til å påta oss større kundeoppdrag og klargjøre deres produkter. Flere og flere av våre kunder verdsetter dette, forteller Eriksen.

Eget utviklet supportsystem

Serviceavdelingen har i dag 17 ansatte og oppdragene styres i eget utviklet supportsystem. – Med avansert verktøy og hjelpemidler er vi i stand til å betjene våre kunder raskt og effektivt slik at det ikke påvirker deres produksjonshverdag. Vi er også i stand til å fjernstyre deler av reparasjonsoppdragene slik at reisetid ut til kunder reduseres til et minimum. Å jobbe smartere har gitt oss større kapasitet til å påta oss flere service- og vedlikeholdsoppdrag. Vår service- og supportfunksjon skaper trygghet for kundene. Vi har selgere med høy teknisk forståelse og teknikere med høy faglig kunnskap, som er i stand til å løse en hvilken som helst utfordring de står overfor, avslutter Eriksen.
 

 

TEKST: Trond Schieldrop / FOTO: Trond Schieldrop, PackMarknaden, Lexit Group

 

Se artikkelen på packnews.no