2D-koden – fremtidens databærer

Parallelt med behovet for mer kommunikasjon med forbruker vokser det frem et behov i handelsleddet for å få mer kontroll på sporbarhet og utløpsdato på produktene, for å sikre trygg mat og redusere matsvinnet.

Informasjonsbehovet både i handelen og til forbruker øker stadig. Dagens løsning med bruk av EAN-13 strekkode gir ikke muligheter for ytterligere maskinlesbar informasjon. Behovet for mer informasjon har ført til at det er produkter som får påført flere enn én strekkode på forbrukeremballasjen (F-pak), noe som skaper utfordringer både i kassepunktet og i verdikjeden. Ofte er dette en QR-kode med lenke til en nettside der forbruker kan finne mer informasjon.

Selv om ikke 2D-strekkoder er den eneste løsningen på utfordringene er dette fremtidens databærer, der hvor informasjonsbehovet er større enn bare å identifisere et produkt med GTIN. 2D-strekkoder tar mindre plass, kan inneholde mer informasjon om produktet, er et verktøy for å redusere matsvinn og øke matsikkerheten, er mer fleksible, og kan leses av mobiltelefoner. Dette gir mulighet for økt forbrukerkontakt. I tillegg kan 2D-strekkoder løse alle behov for informasjonsutveksling i hele forsyningskjeden, inklusiv å kunne linke til nettsider.

Hvorfor bruke 2D-koder?

Koden tar minimalt med plass
Den bruker omtrent ti ganger mindre plass enn en tradisjonell strekkode da den koder data i tverr- og lengderetninger.

Koding av en stor menge data i en liten kode
Det er en todimensjonal modell som koder for tall, alle typer tegn (alfabetisk, kanji, katakana…) samt symboler, binære data, kontrollkoder og mange andre data.

Lesbar uavhengig av skanne-vinkel
Den kan leses i høy hastighet uavhengig av skanne-vinkelen. Disse tre posisjonsdeteksjonsmønstrene, som finnes i hver kode, tillater en stabil og rask lesing uten å bli påvirket av bakgrunnsmønstrene.

Motstandsdyktig mot smuss og skader
2D-koder har en feilrettingsfunksjon, data kan gjenopprettes selv om en kode er delvis flekkete/mangler.

Ulike typer 2D-koder

Fortrykte koder
Dette er «generiske» koder som gir kunden tilgang til informasjon om merket, produktoppskriftene. Det kan også være «kampanjekoder» for å dra nytte av spesialtilbud eller tilgang til konkurranser.

Dynamisk trykte koder B2B
Unik kode trykt på hvert enhetsprodukt som gir tilgang til sporbarhet. Avhengig av markeder, samsvarsstandarder, brukes forskjellige koder. Som et eksempel brukes Datamatrix-koder i stor grad for B2B og QR-koder brukes hovedsakelig for B2C-bruk og forbrukerengasjement. Nå er trenden virkelig fokusert på «ALL IN 1 CODE» som Unique Dynamic GS1 Digital Link Codes.

Produkter kan skannes på salgsstedet og av forbruker-smarttelefoner, og de kan levere en rekke nye digitale applikasjoner takket være deres nettforbindelse.

FORTRYKT

FORTRYKT

FORTRYKT

DYNAMISK

DYNAMISK

DYNAMISK

QR "Quick Response"-kode

QR-kodebruk er en nåværende massiv trend, uavhengig av produkt. Koden har på bare noen få år blitt allestedsnærværende i vårt daglige liv.

Vi er i en overgangsfase, med en overgang til QR-koder, mens vi beholder 1D-strekkode – noe som resulterer i en rekke koder på emballasjen.

På bakgrunn av dette har ledende forhandlere og forsyningskjedeforeninger som Walmart, Amazon, GS1 satt igang en reell transformasjon av gjeldende standarder. Nye bruksområder blir stadig oppgradert, nye standarder og tilhørende løsninger kommer.