Lexit blir større – har tatt over virksomheten til Markem-Imaje i Skandinavia

Lexit Group har tatt over Markem-Imajes (MI) distribusjon av produkter og løsninger i Norge, Sverige og Danmark. Avtalen innebærer at Lexit også tar over organisasjonen til MI i Skandinavia.

MI er en av verdens ledende leverandører av utstyr og løsninger for merking og sporbarhet. Selskapet har til nå hatt egen distribusjon i Skandinavia. Fremover vil MI overlate ansvaret for skandinaviske sluttkunder til en lokal partner og har da valgt Lexit. Lexit blir enedistributør for MI.

Overføringen innebærer at Lexit blir vesentlig større med flere sterke kunderelasjoner, flere innovative prosjekter og økt salg. Den kanskje viktigste endringen er at Lexit knytter til seg en gruppe med sterke fagpersoner – på utstyr og software – innen salg, prosjektplanlegging, tekniske tjenester og i sentrale støttefunksjoner. Videre vil Lexit få en enda bredere portefølje av produkter, løsninger og ekspertise til å bistå våre kunder med å løse deres utfordringer. Ett eksempel er blekkmerking der MI er ledende i markedet.

MI har vært ute etter en partner som de mener kan utvikle virksomheten videre ved å jobbe enda tettere med kundene i Skandinavia.

Kundenærhet har vært det viktigste temaet i samtalene med MI. Som lokal partner skal vi kunne møte kundenes behov enda bedre og også bruke vår infrastruktur til å holde lokalt lager av deler og forbruksmateriell. Sammen med MI skal vi levere på ambisiøse planer fremover.

Sjur Skjæveland, administrerende direktør for Lexit-konsernet

MIs virksomhet vil i løpet av året integreres med Lexits eksisterende virksomhet.

Vi er sikre på at denne overtakelsen vil innebære en ytterligere styrking av Lexit og vår evne til å bistå våre kunder.