Idnet blir en del av Lexit Group – konsernet blir ledende på datafangst og digitaliseringsløsninger i Skandinavia

Lexit-gruppen har inngått en avtale om kjøp av Idnet AB. Idnets eiere blir alle med videre som aksjonærer i Lexit Group. Lexit-konsernet vil etter overtakelsen få en årlig omsetning på om lag en milliard norske kroner og rundt 240 medarbeidere på tvers av Norge, Sverige og Danmark.

Lexit-gruppen har lenge operert i alle de tre skandinaviske landene. Selskapet leverer integrerte løsninger, utstyr og produkter innenfor tre forretningsområder: datafangst & digitalisering, industriell koding & merking, samt etiketter & emballasje.

Virksomheten innen datafangst og digitalisering vil omtrent doble seg etter konsolideringen med Idnet. Idnet, med base i Gøteborg, driver sin virksomhet primært i Sverige der selskapet bistår sine kunder med å digitalisere og optimalisere prosesser primært innen lager, logistikk og i detaljhandel.

I Sverige vil virksomheten innen datafangst og digitalisering samordnes i Idnet. Lexits nåværende svenske datterselskap, Lexit Group Sweden, vil fokusere på de to andre forretningsområdene, altså industriell koding & merking og etiketter & emballasje. I Norge og Danmark drives alle forretningsområdene i Lexit Group i felles selskaper.

Kundelisten for Lexit Group og Idnet inkluderer noen av Skandinavias mest kjente selskaper. Den kombinerte gruppen vil ha en tydelig styrke innenfor næringsmidler med produsenter som Orkla, Tine, Nortura og Lantmännen samt dagligvareaktører som Coop, Norgesgruppen/ASKO og Reitan på kundelisten. Utenfor næringsmidler leverer selskapet integrerte løsninger til et bredt sett med kjente kunder som Jula, Elkjøp, Apoteket, Plantasjen, PostNord, Volvo, SAS og Dahl Optimera.

– Med Idnet styrker vi oss vesentlig på å betjene de største skandinaviske kundene. Idnet har en solid track-record på å utvikle og implementere innovative løsninger for å kunne operere effektivt innen lager, logistikk og detaljhandel. Selskapet har videre spisskompetanse innen implementering av en ny generasjon av elektroniske hylleforkanter (ESL) og tilhørende løsninger. Som del av Lexit Group, kan vi tilby denne kompetansen og løsningene til våre kunder på tvers av landene.

Sjur Skjæveland, konsernsjef for Lexit

Sammenslåingen vil også gi muligheter for å levere egenutviklede Lexit løsninger innenfor smart lager med automatisk etterfylling, selvbetjening, RFID og IOT, utstyrskontroll, skybasert print og merking til Idnets kunder.

– Til sammen har vi kompetanse og løsningene for å betjene kundene på tvers av verdikjeden, fra produksjon, i logistikk og lager, og ut til butikk, fortsetter Skjæveland.


Idnet har over noe tid vurdert å slippe inn nye eiere i selskapet for å kunne forsterke selskapets vekst, ikke minst utenfor Sverige.

– I Lexit har vi funnet den rette partneren med riktig blanding av komplimenterende geografisk nedslagsfelt, løsningsportefølje, kultur og kompetanse.

Peter Hallinger, VD i Idnet

Selskapsnavnet Idnet vil bestå og inngå som et datterselskap i Lexit Group.

Dette er den andre overtakelsen Lexit-gruppen har annonsert i år. I april tok selskapet over virksomheten til Markem-Imaje (MI) i Norge, Sverige og Danmark. MI er en av verdens ledende leverandører av utstyr og løsninger for industriell merking.

– Vi har ikke planer om ytterligere større oppkjøp på det nåværende tidspunkt. Men, vi er kontinuerlig interessert i å knytte til oss innovative miljøer, for eksempel innen industriell programvare, som kan styrke vår portefølje og der vi kan bidra til å utvikle selskapene med markedsadgang og integrasjon av løsningene, avslutter Skjæveland.

Om Idnet:
Idnet har i over 30 år levert moderne og fremtidssikre IT-løsninger som digitaliserer lager- og butikkprosesser. Løsningene forenkler og effektiviserer arbeidsrutiner, øker kvalitet og lønnsomhet samt forbedrer kunde- og ansattesopplevelsen. Tilbudet består av ulike applikasjonskonsepter, WMS-systemer med tilhørende hardware og infrastruktur. Kundene er i logistikkintensive bransjer og er ledende selskaper innen handel, industri, 3PL og bilindustrien i Norden. Idnet ligger i Gøteborg, Kista og Växjö og hadde en omsetning på 238 MSEK i 2021.

Om Lexit Group:
Lexit Group, startet i 1993, har lenge operert i alle de tre skandinaviske landene. Selskapet leverer integrerte løsninger, utstyr og produkter innenfor tre forretningsområder: datafangst & digitalisering, industriell koding & merking, samt etiketter & emballasje. Lexits kunder inkluderer sentrale aktører innen bl.a. næringsmiddelindustrien, transport, logistikk og distribusjon, proffbutikker og retail og offentlig sektor. Lexits løsninger er typisk en kombinasjon av software, merking, hardware og service tilpasset bransje og bruksområde. Fagområder inkluderer blant annet RFID, datafangst, industriell IoT, device management, POS/retail og merkeløsninger. Lexit er en ledende aktør i alle de skandinaviske markedene med kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet er i sterk vekst. Konsernet har per nå rundt 170 ansatte og omsetter for om lag 700 millioner NOK per år. Selskapet er eid av et investeringsfond sammen med ledelse og ansatte.