IoT – hvilke muligheter gir det?

Lexit satser betydelig på IoT og LexAssetControl – en kombinasjon som gir bedrifter kontroll på viktige eiendeler. På Lexit-messen i våres delte Tone Skjervø, IoT-ekspert hos Lexit, sin erfaring med hvilke oppgaver IoT kan bidra til å løse i industriell virksomhet.

Det kan være utfordrende å holde tritt med bruken av teknologi for å effektivisere drift og prosesser. I området IoT finnes det mange ulike leverandører, produsenter og programvareløsninger – og enda flere bruksområder. Fra scenen på Lexit-messen presenterte Tone Skjervø mulighetsområdene på tvers av bransjer og fortalte om Lexits kompetanse og portefølje innen IoT.

Hva er IoT?

IoT, eller tingenes internett, er en samlebetegnelse på fysiske objekter med sensorer, programvare og annen teknologi for å koble seg til og utveksle data med andre enheter og systemer over internett. Dette gjør det mulig å samle informasjon og data både hyppigere og mer presist enn tidligere, samt gjøre analyse og predikere utfall av hendelser i drift.

– Det viktigste er å finne ut av hvilke problemer som skal løses, sier Skjervø, og viser til at i mange tilfeller er det store besparelser å hente.

Tone Skjervø, IoT-ekspert hos Lexit, snakket om hvordan bedrifter enkelt kan få kontroll på verdier med IoT, sensordata og LexAssetControl.

Konkrete eksempler der bedrifter har oppnådd stor gevinst, er kapasitetsutnyttelse i transport, reduserte kostnader og tap gjennom overvåkning av utstyr og effektivisering av produksjon gjennom å erstatte manuelle rutiner.

De tre mest brukte områdene er overvåking av viktig utstyr, IoT-basert automatisering i produksjon og flåtestyring.

Lexit er totalleverandør på området, og hjelper kunder med å identifisere behov, sette sammen løsning og drifte dette gjennom hele livsløpet. Lexit har i dag over 2 000 sensorer i drift, med kunder som Bama, Myklebust Verft og Matbørsen – og opplever en økende etterspørsel etter kompetanse og løsninger innen området.

Se avisartikkel om samarbeidet med Myklebust Verft i Skipsrevyen.

Interessen var stor og mange ville høre Tone Skjervø fortelle om bruken av IoT og sensordata.

Kontaktinformasjon

Tone Skjervø / tone.skjervo@lexit.no / +47 982 15 254