Selvbetjening stadig mer vanlig i alle bransjer

Lexit viste frem bredden i selvbetjeningsløsninger på årets Lexit-messe – til bruk for å effektivisere prosesser i alt fra restaurantbestilling og selvbetjente kasser til transport og industriell virksomhet.

Selvbetjente kasser begynner å bli et vanlig syn både på restauranter og i dagligvare. Den mest åpenbare effekten kunder opplever, er mindre kødannelse. Selv i rushtider kan selvbetjente kasser raskt få unna store mengder med kunder og skape bedre flyt i kjøps- og betalingssituasjonen, noe som er lønnsomt for Lexits kunder. I tillegg ser vi en økning i salg per kunde på gode bestillingsløsninger i restaurant og fast-food. Ved å ha en selvbetjent løsning, kan kundene bruke god tid på å bestemme seg for hva de vil ha.

– Den nyeste utviklingen, som vi ser kommer til å akselerere, er at selvbetjente kiosker og løsninger åpner muligheten for helt nye, ubemannede konsepter der det tidligere ikke har vært lønnsomt å drive. Et eksempel på dette er løsningen vi har levert på selvbetjente kasser til TÅR i Hoddevik (Nordfjord), et nytt konsept for ubemannede 24/7-butikker der det ikke er lønnsomt å ha betjening på plass pga beliggenhet og kundemasse.

Geir Karlsen, kiosk-ekspert i Lexit

Se NRK-artikkelen om TÅR-konseptet.

Selvbetjent – i økende grad også utenfor handel og restaurant

Samtidig er mulighetene mange for ytterligere bruk og effektivisering. Bruksområdene er så å si alle steder der mennesker i dag møtes, hvor det er behov for informasjon, bestilling eller utveksling av utstyr eller forbruksmateriell. Det kan være billettkiosker til museum, kiosker for utskrift av bagasjetagger på en flyplass eller ulike løsninger for pick-and-collect. Selvbetjeningsløsninger innen industri, for henting og automatisk prosjektføring av forbruksmateriell, innen avfall med selvbetjent betaling, og for transport – bestilling av taxi.

Felles for alle løsningene er at de skreddersys ut ifra bruksområde og på den måten kan tilpasses alle bransjer.

Se Dagblad-artikkelen om bestillingskioskene for taxi.

Svinn – et økende problem for dagligvarehandelen

Med de selvbetjente kassene merker spesielt dagligvarehandelen en økning av svinn i butikkene.

– De selvbetjente løsningene er kommet for å bli, men det vil være fokus på å videreutvikle og forbedre løsningene med vekt, skanning, kameraovervåking og ulike gate-løsninger for å få bukt med svinnet.

Geir Karlsen

Et eksempel på en slik løsning, som allerede er klar for markedet, er kasseløsningen SuperSmart som ble vist på årets Lexit-messe (til høyre på bildet øverst). Her skanner kunden varene ute i butikken via en app på sin egen mobiltelefon. Handlekurven kontrolleres ved hjelp av vekt og kamera mot de varekodene som er skannet. Alle artikler som ikke er skannet vil dukke opp via et varsel i appen hvor de må legges til – eller tas ut.

Kontaktperson: Geir Karlsen / e-post / telefon +47 481 02 915